[update] bốn phương pháp Lọc data Trùng Nhau Trong Excel

Rate this post

Nhiều người cảm thấy đau đầu về việc mất trấn áp data trùng nhau trong Excel. Tuy nhiên phương pháp xử lý việc này trọn vẹn không thực sự khó. nội dung bài viết dưới này sẽ update bốn phương pháp lọc data trùng nhau trong Excel new nhất. không gỡ qua tin tức này những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nhé.

Tại sao hãy lọc data trùng nhau trong Excel?

Excel là ứng dụng bảng tính quen thuộc được sử dụng phổ thông, thuộc bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận Microsoft Office. Sử dụng Excel tương hỗ người tiêu dùng tự động hóa động tính toán nhanh và đúng với những số liệu khổng lồ.

Tuy nhiên việc tính toán này thử phương pháp sai sót nếu data sau nhiều lần copy bị trùng lặp. Những số liệu dư thừa này sẽ tiến hành tác động tác động ảnh hưởng tới toàn bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận bảng tính của những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. Chính vì vậy tổng thể toàn bộ chúng ta hãy lọc data trùng nhau trong Excel để đơn thuần và giản dị trấn áp.

Hoặc file Excel những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu vừa nhận được có nhiều data trùng nhau! thời gian lúc bấy giờ những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu hãy lọc & yếu tố chỉnh, chắn chắn sẽ tiến hành những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu gặp nhiều trở ngại trong việc tìm tìm tìm tìm kiếm trải qua phương pháp thủ công. ví như file tầm mấy chục ngàn dòng thì sao mà tìm không vẫn vẫn data trùng nhau trải qua phương pháp thả tìm từng dòng được. Phải sử dụng hàm hoặc công cụ để tương hỗ thôi..

phương pháp lọc data trùng nhau trong Excel

Trên thực tiễn có nhiều phương pháp tiếp theo nhau để lọc data trùng nhau trong Excel, phương pháp tiến hành cũng không thực sự trở ngại. Nội dung tiếp theo chúng tôi update bốn phương pháp tiến hành được nhiều người tiêu dùng! Lựa chọn phương pháp đơn thuần và giản dị tiến hành nhất để vận dụng nhé.

phương pháp một: Tìm data trùng nhau trong Excel trải qua Conditional Formatting

những bước lọc data trùng nhau trong Excel trải qua Conditional Formatting gồm có:

 • Bước một: Mở bảng tính Excel => Tô đen khu vực data hãy tìm data trùng nhau trong Microsoft Excel.

Tìm dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Conditional Formatting

 • Bước 2: Trên thanh công cụ hãy mở trang chủ => Tiếp tục chọn Conditional Formatting.
 • Bước 3: Trên hành lang cửa số hiển thị chọn Highlight Cells Rules => Tiếp tục tìm chọn Duplicate Value trên hành lang cửa số bên phải screen..

Hướng dẫn lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Conditional Formatting

 • Bước bốn: trong những khi bảng New Formatting Rule hiển thị => Chọn đánh đánh data trùng lặp theo sắc tố sắc.

Cách tìm dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Conditional Formatting

phương pháp 2: Sử dụng Remove Duplicate để loại gỡ data trùng nhau trong Microsoft Excel

Sử dụng Remove Duplicate để tìm và xóa data trùng nhau trong Microsoft Excel. phương pháp này là một một trong những phương pháp được nhiều người tiêu vốn để lọc data trên Excel. Nếu những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu không rõ được phương pháp tiến hành, xem thêm ngay nội dung tiếp đó.

 • Bước một: Mở bảng tính Excel => Tô đen khu vực data hãy tìm data trùng nhau trong Microsoft Excel.
 • Bước 2: Trên thanh công cụ hãy mở thẻ Data => Trên hành lang cửa số hiển thị chọn tính năng Remove Duplicates
 • Bước 3: screen hiển thị Remove Duplicates => ghi lại vào cột lọc data hãy tiến hành.
 • Bước bốn: Nhấn chọn OK => sau thời gian lọc khối khối mạng lưới hệ thống trả tình trạng đúng theo lựa chọn.

Sử dụng Remove Duplicate để loại bỏ dữ liệu trùng nhau trong Microsoft Excel

tình trạng sau thời gian lọc

Dùng Remove Duplicate để loại bỏ dữ liệu trùng nhau trong Microsoft Excel

phương pháp 3: Pivot Table – Hàm lọc data trùng nhau trong Excel

phương pháp sử dụng Pivot Table – Hàm lọc data trùng nhau của Microsoft Excel:

 • Bước một: Mở bảng tính Excel => Chọn một ô bất kỳ trong bảng data hoặc toàn bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận vùng data.
 • Bước 2: yếu tố hướng chuột mở tab Insert => Trên hành lang cửa số hiển thị chọn Pivot Table => Nhấn chọn OK.

Pivot Table - Hàm lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel

 • Bước 3: Trên bảng Pivot Table hiển thị trên screen => Chọn ghi lại và data trên khu vực Row.

Lọc dữ liệu trên Excel bằng Pivot Table

 • Bước bốn: yếu tố hướng chuột mở tab Design => Tiếp tục chọn Report Layout => tiến hành 2 lựa chọn Show in Tabular Form, Repeat All Item Labels.

Pivot Table - Hàm lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel

 

 • Bước 5: Tiếp tục yếu tố hướng chuột mở tab Design =>Trên thanh công cụ tìm chọn chọn Subtotal => Tiếp tục chọn vì not Show Subtotals để xóa gỡ những Subtotals khỏi Pivot Table.

Lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Pivot Table

Pivot Table hiển thị tập data liệt kê những giá trị duy nhất so với những phần trong Row. những data trùng lặp từng từng từng được tự động hóa động xóa gỡ.

Hướng dẫn Lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Pivot Table

phương pháp bốn: Tìm & xóa data trùng nhau trong Excel trải qua Advanced Filter

Tìm dữ data trùng nhau trong Excel trải qua Advanced Filter được tiến hành như sau

 • Bước một: Mở bảng tính Excel => Tô đen khu vực data hãy tìm data trùng nhau trong Microsoft Excel.
 • Bước 2: yếu tố hướng chuột tới tab Data trên thanh công cụ => Tìm Sort & Filter => Chọn Advanced.

Tìm & xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Advanced Filter

 • Bước 3: Trong hộp thoại Advanced tích chọn dòng Copy to another location => Trong dòng Copy to nhấn nút mũi tên và chọn vùng vị trí hiển thị giá trị lọc.
 • Bước bốn: Tiếp tục ghi lại trong ô Unique records only => Chọn OK.

Hướng dẫn tìm & xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Advanced Filter

tình trạng nhận được

Cách tìm & xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel bằng Advanced Filter

Trên đó là bốn phương pháp lọc data trùng nhau trong Excel nhanh gọn và tốt. những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu vẫn phương pháp tiến hành nào tiếp theo không? Hãy sẻ chia với chúng tôi trải qua phương pháp để lại phản hồi dưới nội dung này nhé.

Hãy tiếp tục xem thêm thêm những chuyên phần tiếp theo mà những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu hãy về thủ thuật sử dụng máy tính, dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng điện năng năng năng năng năng năng năng năng thoại. Trân trọng cảm ơn những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu từng từng từng quan tâm, theo dõi.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.