Chính sách bảo mật

https://fatstrawberry.com coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là ưu tiên hàng đầu:

 • Thông tin cá nhân của bạn thuộc về chính bạn. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận tất cả những thông tin mà bạn chia sẻ.
 • Chỉ thu thập thông tin khi có sự cho phép của bạn và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ 3.

Những dữ liệu được thu thập:

Bình luận

 • Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện spam.
 • Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn (nếu có) sẽ hiển thị làm hình ảnh đại diện cùng bình luận của bạn.
 • Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là để thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại chi tiết của bạn khi bạn để lại nhận xét khác.

Phương tiện truyền thông

 • Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Mẫu liên hệ

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

 • Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang webs khác. Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

 • Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận của bạn được giữ lại vô thời hạn trong suốt thời gian mà trang web hoạt động. Điều này giúp chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của bạn

 • Nếu bạn đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

 • Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Câu hỏi

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.
 • Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

Thời gian áp dụng

 • Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

Cuối cùng, Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi!