Tân Tạo (ITA) ghi nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Rate this post

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) vừa công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2022 do “báo cáo tài chính công bố ngày 29/7 thể hiện sai chỉ tiêu do hạch toán sai”. Sự biến động lớn nhất giữa báo cáo mới và báo cáo cũ là số tiền và mục đích của khoản tạm ứng kinh doanh này cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến (còn gọi là Maya Dangelas).

Theo báo cáo tài chính đã công bố trước đó, Tân Tạo đã ứng trước cho bà Yến 1.936 tỷ đồng để tham gia dự án tại Mỹ. Đây là mức tăng đột biến, bởi các quý trước, công ty cũng chi cho mục đích tương tự, nhưng số tiền chỉ vài chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới đính chính, khoản tạm ứng này chỉ là 633 tỷ đồng, ghi nhầm lên 1.300 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, mục đích là “hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” theo nghị quyết đại hội. cuộc họp cổ đông thường niên đã thông qua ba tháng trước.

Tân Tạo (ITA) ghi nhầm 1.300 tỷ tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Ảnh 1.

Tờ trình mới đính chính điều chỉnh tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến lên hơn 633 tỷ đồng

Việc điều chỉnh tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến khiến cơ cấu tài sản của Tân Tạo biến động mạnh. Báo cáo tài chính ban đầu ghi nhận giá trị tài sản ngắn hạn 7.600 tỷ đồng, nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 6.260 tỷ đồng. Thay vào đó, tài sản dài hạn tăng từ 5.640 tỷ đồng lên 6.980 tỷ đồng.

Trong khi đó, các chỉ tiêu khác về kết quả kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận quý II và sáu tháng đầu năm 2022 không thay đổi. Sau 6 tháng đầu năm, ITA đạt doanh thu thuần 373 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 134 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 76% so với cùng kỳ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông khóa trước đã thống nhất để Hội đồng quản trị quyết định giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận năm 2021 để bổ sung vốn lưu động, tăng vốn điều lệ thay vì chia cổ tức; chấp thuận và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để vay vốn, phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của mình. Công ty; thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác triển khai các dự án của công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của công ty. .

Nghị quyết cũng thống nhất ủy quyền hoàn toàn cho bà Maya Dangelas (Bà Đặng Thị Hoàng Yến), Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho các cổ đông trong và ngoài nước và công ty thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tại đại hội cổ đông đó, bà Maya Dangelas cho biết, Công ty Tân Tạo đã tham gia đầu tư vào khu công nghệ cao và dược phẩm tại Mỹ, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chậm tiến độ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *