Sớm ổn định tổ chức và tâm lý cho nhân viên y tế, bình ổn giá xăng dầu

Rate this post

Sớm ổn định tổ chức và tâm lý cho nhân viên y tế, bình ổn giá xăng dầu

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ ba, nêu nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày nghị quyết kỳ họp.

Chiều 16/6, trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại đây, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện và các nhóm tiêu chuẩn, định mức cụ thể bảo đảm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; chủ động kiểm soát và ứng phó với rủi ro, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, chống bội chi và nợ công.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ lạm phát, nợ xấu và có giải pháp căn cơ, bền vững để hướng nguồn lực của nền kinh tế vào sản xuất kinh doanh; đảm bảo cân đối cung – cầu, bình ổn giá cả hàng hóa, nhất là giá xăng, dầu.

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ giá xăng dầu cho một số đối tượng đặc thù; bảo trì chuỗi cung ứng; Đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cũng là yêu cầu của Quốc hội.

Đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến ​​của cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ được Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan thực hiện các biện pháp giảm giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí, Nghị quyết nêu rõ.

Tiếp đó, Quốc hội yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021 / QH15, chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022).

Yêu cầu nêu trong nghị quyết của đại hội cũng là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, dân số, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Mới. Chi ngay tiền hỗ trợ cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch.

Sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ Trung ương đến địa phương trước tình trạng nhiều trường hợp bị kỷ luật. pháp luật và xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập cho đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế, Quốc hội nêu rõ yêu cầu.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013 / QH13 điều chỉnh một số nội dung và giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004 / QH11, Quốc hội yêu cầu Năm 2025, hoàn thành đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi – Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận với quy mô 2 làn xe bằng nguồn vốn đầu tư. Khu vực công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí về Bộ Giao thông vận tải, cơ bản kết nối đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng Quốc lộ 32 và Quốc lộ 21.

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe, hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013 / QH13, báo cáo Quốc hội vào năm 2026.

Triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết – Chợ Bến thuộc Dự án thành phần Đoan Hùng – Chợ Bến đến năm 2022 – 2023, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Quốc hội cũng đồng ý kéo dài thời gian áp dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết số 42/2017 / QH14 từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 31/12/2023. Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định về xử lý nợ xấu. tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Với Nghị quyết này, Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc chuyển nguồn vốn vay cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn ngân sách nhà nước bố trí cho 5 dự án, gồm: 1 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện. chủ đầu tư và 4 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; lập, giao dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm để chuyển vốn vay cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn phân bổ ngân sách nhà nước cho 05 dự án theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các dự án kèm theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.