ROAM Air – xe máy điện có thiết kế kiểu roadster

Rate this post

Giá nhà sản xuất niêm yết trên website dành cho ROAM Air là 1500 USD – khoảng 35 triệu đồng khi quy ra tiền Việt – một mức giá bán vô cùng hợp lý.

ROAM Air – xe máy điện có thiết kế kiểu roadster


Lê Phương

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *