phương pháp thức tính thể tích tứ diện trong không khí (công thức & casio)

Rate this post

thời gian ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn dành dành dành dành dành với những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm phương pháp thức tính thể tích tứ diện trong không khí, trên đó mình sẽ trình diễn phương pháp thức tính trải qua tích được đặt theo hướngtích vô hướng của hai véc-tơ (không sử dụng tích hỗn hợp/ tích hỗn tạp, ma trận).

Lựa chọn phương pháp này tuy triển khai dành dành dành dành dành với công thức tính rườm rà hơn nhưng bù lại nó giản dị và đơn thuần hiểu hơn, quan trọng là với những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm học viên.

Ngoài ra, vì trắc nghiệm đang là Xu thế chủ yếu của cục phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận Giáo dục đào tạo nên tôi cũng tiếp tục hướng dẫn thêm dành dành dành dành dành với những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm thủ thuật tính nhanh trải qua máy tính CASIO fx-580VN X

xem thêm thêm:

#một. phương pháp thức tính tích có vị trí hướng của hai véc-tơ

dành dành dành dành dành với $vec{u}=(x; y; z), vec{v}=(x’; y’; z’)$ lúc đó tích có vị trí hướng của $vec{u}$ và $vec{v}$ sẽ tiến hành tính theo công thức $(yz’-y’z; zx’-z’x; xy’-x’y)$

trấn áp:

  • Tích có vị trí hướng của véc-tơ $vec{v}$ và $vec{v}$ thường được kí hiệu là $[vec{u}; vec{v}]$
  • Tích có vị trí hướng của hai véc-tơ là một véc-tơ

#2. phương pháp thức tính vô vị trí hướng của một véc-tơ

dành dành dành dành dành với $vec{u}=(x; y; z), vec{v}=(x’; y’; z’)$ lúc đó tích vô vị trí hướng của $vec{u}$ và $vec{v}$ sẽ tiến hành tính theo công thức $xx’+yy’+zz’$

trấn áp:

  • Tích vô vị trí hướng của véc-tơ $vec{u}$ và $vec{v}$ thường được kí hiệu là $vec{u} cdot vec{v}$
  • Tích vô vị trí hướng của hai véc-tơ là một vài thực

#3. Thuật toán tính thể tích của một tứ diện

Tính thể tích tứ diện ABCD xác lập $A=(x_1; y_1; z_1), B=(x_2; y_2; z_2), C=(x_3; y_3; z_3), D=(x_4; y_4; z_4)$

Bước một. Tính $overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}, overrightarrow{AD}$

$overrightarrow{AB}=(x_2-x_1; y_2-y_1; z_2-z_1), overrightarrow{AC}=(x_3-x_1; y_3-y_1; z_3-z_1), overrightarrow{AD}=(x_4-x_1; y_4-y_1; z_4-z_1)$

Bước 2. Tính tích có vị trí hướng của $overrightarrow{AB}$ và $overrightarrow{AC}$

Bước 3. Tính tích vô vị trí hướng của $[overrightarrow{AB}; overrightarrow{AC}]$ và $overrightarrow{AD}$

Bước bốn. Tính giá trị biểu thức $frac{một}{6}|[overrightarrow{AB}; overrightarrow{AC}] cdot overrightarrow{AD}|$

#bốn. Ví dụ minh họa

Tính thể tích tứ diện ABCD xác lập $A=(0; 0; 5), B=(-2; 0; 0), C=(một; 0; 0), D=(0; bốn; 0)$

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (1)

Bước một. Tính $overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}, overrightarrow{AD}$

$overrightarrow{AB}=(-2; 0; -5), overrightarrow{AC}=(một; 0; -5), overrightarrow{AD}=(0; bốn; -5)$

Bước 2. Tính tích có vị trí hướng của $overrightarrow{AB}$ và $overrightarrow{AC}$

$[overrightarrow{AB}; overrightarrow{AC}]=(0; -15; 0)$

Bước 3. Tính tích vô vị trí hướng của $[overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}]$ và $overrightarrow{AD}$

$[overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}] cdot overrightarrow{AD}=-60$

Bước bốn. Tính giá trị biểu thức $frac{một}{6}|[overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}] cdot overrightarrow{AD}|$

$frac{một}{6}|-60|=10$

=> Vậy thể tứ diện ABCD trải qua 10 ĐVTT

#5. Thủ thuật tính nhanh trải qua máy tính CASIO fx-580VN X

Bước một. Chọn phương thức tính toán Vector

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (2)

Bước 2. Gán véc-tơ $overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}, overrightarrow{AD}$ lần lượt vào những véc-tơ VctA, VctB, VctC

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (3)

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (4)

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (5)

Bước 3. Tính giá trị biểu thức $frac{một}{6}Abs((VctA times VctB) cdot VctC)$

cach-tinh-the-tich-tu-dien-trong-khong-gian (6)

trấn áp:

  • $Abs$ là hàm tính giá trị tuyệt đối của một vài thực
  • $times$ là tính tích có vị trí hướng của hai véc-tơ
  • $cdot$ là tính tích vô vị trí hướng của hai véc-tơ

#6. Lời kết

Vậy là mình từng hướng dẫn xong dành dành dành dành dành với những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm phương pháp thức tính thể tích tứ diện trong không khí trải qua phương pháp thuật giải và trải qua phương pháp máy tính CASIO fx-580VN X rồi nhé.

tùy thuộc thuộc yêu cầu rõ ràng và đơn cử mà những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem xét lựa chọn phương pháp thức giải dành dành dành dành dành với tương thích, giản dị và đơn thuần thấy phương pháp thuật giải phù tương thích với bài thi tự động hóa luận, vẫn phương pháp máy tính CASIO phù tương thích với bài thi trắc nghiệm hơn.

Ngoài ra, lúc được yêu cầu tính thể tích của hình hộp thì phương pháp thức tính cũng trọn vẹn tương tự động hóa, nhưng những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm nhớ nhân thêm 6 trên tình trạng ở đầu cuối.

hoặc nói phương pháp thức nữa là thể tích của hình hộp gấp 6 lần thể tích của hình tứ diện (cùng một hệ bốn điểm). ước muốn vừa rồi sẽ hữu ích với những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm trong những nội dung bài viết tiếp theo nhé !

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt định hình và nhận định)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm chứ? tránh quên định hình và nhận định nội dung bài viết, like và sẻ chia dành dành dành dành dành với những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những bạn xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm xem thêm nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.