Phòng thủ dân sự bảo vệ Tổ quốc sớm, từ xa

Rate this post

Phòng thủ dân sự là một bộ phận của quốc phòng

Dự thảo Luật Dân quân tự vệ đang được thảo luận. Đây là đạo luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng thủ dân sự (PTDTBT), bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dự án Luật Dân quân tự vệ tập trung vào 6 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 22 / NQ-CP ngày 28/02/2022, gồm: Đánh giá rủi ro thiên tai, sự cố trong hoạt động PTDS; phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; quy định các biện pháp bảo vệ nhân dân trước thiên tai, sự cố và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại; đổi mới tổ chức Ban Chỉ đạo dân quân tự vệ; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; quy chế hoạt động của PTDS trong tình trạng khẩn cấp.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Khoản 1 Điều 13 Luật Quốc phòng nêu rõ: Phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ quốc gia bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ người dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Theo đó, PTDS sẽ bao gồm các hoạt động chuẩn bị tổng thể từ thời bình đến khi nguy cơ chiến tranh, sự cố, thiên tai có thể xảy ra và khắc phục hậu quả nếu có. Các hoạt động đó đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường. môi trường khó lường… có thể gây thiệt hại lớn cho đất nước và con người.

Giảm nhẹ và khắc phục thiên tai do chiến tranh, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ nền kinh tế quốc dân là những vấn đề lớn. Các trường hợp thiên tai, sự cố hiện nay rất đa dạng, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vì vậy, để làm tốt công tác phòng thủ dân sự cần huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đòi hỏi cơ chế vận hành phải được pháp chế.

Tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng thủ dân sự

Chiều 16/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Dân quân tự vệ.

Trình bày tờ trình về dự thảo Luật, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, phòng thủ dân sự là một bộ phận của bảo vệ Tổ quốc bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân (khoản 1 Điều 13 Luật Quốc phòng năm 2018).

Phòng thủ dân sự bao gồm tất cả các hoạt động được chuẩn bị từ thời bình, khi chiến tranh xảy ra để chủ động phòng, chống thảm họa do chiến tranh gây ra; hoặc tổng thể các hoạt động được chuẩn bị để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhân tạo nhằm bảo đảm an toàn hoặc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước. Và người dân.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, trong thời gian qua, công tác phòng thủ dân sự từng bước được hoàn thiện cả về thể chế và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục khi có thiên tai, sự cố. ngoài. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phòng thủ dân sự thời gian qua cũng còn một số hạn chế, đòi hỏi phải xây dựng pháp luật về phòng thủ dân sự, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các hoạt động đó. hành động thiết thực.

Việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước. khi tình huống xảy ra. Đồng thời, lấp đầy những lỗ hổng của pháp luật hiện hành, khắc phục tình trạng manh mún, tách rời của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật, bao trùm các quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự thành một. pháp luật để áp dụng thống nhất.

Phản biện tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Dân quân tự vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Dân quân tự vệ và cho rằng phòng thủ dân sự. là một bộ phận quan trọng của bảo vệ Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng; PTDS liên quan đến mọi lĩnh vực của đất nước và là trách nhiệm của các cấp, các ngành, với sự tham gia của mọi công dân.
Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những biến động của tình hình thế giới và khu vực, việc ban hành luật này là cần thiết.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. để chuẩn bị đầy đủ các hóa đơn.

Về hồ sơ dự án Luật, báo cáo cần làm rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc ban hành Luật, phạm vi điều chỉnh, nội dung kế thừa, phát triển các nội dung mới để đảm bảo cụ thể hóa các quan điểm. của Đảng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, làm rõ các khái niệm “phòng thủ dân sự”, “khẩn cấp”, “thảm họa”, “sự cố” và các khái niệm khác. các khái niệm khác, làm rõ phạm vi điều chỉnh để phù hợp với nội dung dự thảo Luật và các quy định về phòng thủ dân sự tại Điều 13 Luật Quốc phòng cũng như các quy định pháp luật khác về phòng thủ dân sự, tránh mâu thuẫn, chồng chéo.

Do nội dung của dự thảo Luật liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, tình huống khẩn cấp, thảm họa, sự cố, trong đó một số văn bản đã có quy định cụ thể và đang được triển khai thực hiện nên cơ quan soạn thảo cần tổng kết, đánh giá tình hình thi hành các luật có liên quan, rà soát trong một cách cụ thể nhất, nhất là những khoảng trống mà luật chưa quy định hoặc những quy định khác để thiết kế lại luật. Đồng thời, rà soát lại công tác phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp để tránh chồng chéo với quy định về tình trạng khẩn cấp.

hải quan

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *