Những lưu ý về số định danh cá nhân mọi người cần biết

Rate this post

Mã số nhận dạng cá nhân là gì?

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia. . nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Mã số định danh cá nhân chính là sổ thẻ CCCD (12 chữ số) và thẻ CCCD có gắn chip, được cấp cho mỗi công dân từ khi sinh ra đến khi chết, không cấp lại cho người khác.

Mã này dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thời điểm cấp số định danh cá nhân

Công dân được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh.

Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập mã số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin có trên cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với trường hợp đã có số định danh cá nhân và xác định lại giới tính, sửa năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện xác lập lại số định danh cá nhân sau khi công dân thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến. thông tin về giới tính, năm sinh.

Ý nghĩa của số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số:

– 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh hoặc mã nước nơi công dân đăng ký khai sinh.

– 3 số tiếp theo là mã thế kỷ sinh, mã giới tính và mã năm sinh.

– 6 số còn lại là số ngẫu nhiên.

Thủ tục cấp số định danh cá nhân

– Đối với công dân đăng ký khai sinh:

+ Người đi đăng ký khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu quy định và Giấy khai sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Sau khi nhận đủ các giấy tờ nêu trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ, phù hợp thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi thông tin khai sinh vào Sổ hộ tịch và cấp số định danh cá nhân.

Mã số nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng thay cho số thuế

Theo Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Trường hợp cấp mã số cá nhân cho toàn dân thì mã số cá nhân được sử dụng thay cho mã số thuế.

Theo đó, công dân có thể sử dụng mã số cá nhân thay cho mã số thuế để thực hiện một số thủ tục như mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế. thuế, giảm thuế, hoàn thuế, v.v.

Hủy số nhận dạng cá nhân

Khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót về thông tin công dân, Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy bỏ và cấp lại số định danh cá nhân đó. để lại số định danh cá nhân khác cho công dân;

Tổ chức chỉnh lý số định danh cá nhân và các thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các hồ sơ, tài liệu lưu trữ có liên quan.

https://cafef.vn/cac-luu-y-ve-ma-so-dinh-danh-ca-nhan-nguoi-dan-can-biet-2022061716015199.chn

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.