Lấp “khoảng trống” về phòng, chống bạo lực gia đình

Rate this post

(HNM) – Hiện đang có những “khoảng trống” trong phối hợp liên ngành và trách nhiệm khiến việc thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chưa thực sự hiệu quả. Từ thực tiễn, cần có những quy định pháp luật cụ thể, chặt chẽ cộng với sự vào cuộc tích cực từ cơ sở để huy động toàn xã hội tham gia tốt công tác này.

Quận Ba Đình đã tổ chức cho UBND 14 phường ký cam kết chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, tháng 6/2022.

Qua hơn 14 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, bạo lực gia đình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Tại Hà Nội, trong 3 năm (2019 – 2021), cả nước xảy ra 387 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực tinh thần chiếm 37%, bạo lực thân thể chiếm 59,7%.

Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên, theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là do các quy định, chính sách pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập. Quá trình thực thi pháp luật cũng còn nhiều hạn chế, nhất là vấn đề trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình. “Điều này một phần xuất phát từ công tác tổ chức, triển khai của các địa phương”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nhìn nhận, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình mặc dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng hiệu quả phối hợp chưa cao, đôi khi nó còn mang tính hình thức. Phạm vi phối hợp còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa sâu rộng, nhất là những nơi còn cao tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Chương trình, nội dung phối hợp chưa mang tính chiến lược, thiếu sự kết nối hiệu quả, chủ yếu theo công việc, hoạt động, sự kiện nhỏ lẻ …

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chỉ ra, pháp luật hiện hành chưa đề cập đến sự liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, dẫn đến thiếu đồng thuận trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. bộ. Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình chưa được xác định rõ ràng. Kinh phí cho các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình hiện đang được lồng ghép, nhiều địa phương không có mục chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình nên nhiều nhiệm vụ phòng, chống không có. bạo lực gia đình là không thể.

Để khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Điểm cho biết, quận luôn xác định phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mọi gia đình và của cả cộng đồng. xã hội. UBND quận Ba Đình hàng năm tổ chức ký cam kết của 14 phường chung tay phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bền vững.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới. Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025 có trên 95% xã, phường, thị trấn trên địa bàn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thụy Anh cho biết, tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội cũng như thực tiễn ở cơ sở, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ bổ sung thêm trách nhiệm. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã trong quy định về xử lý tin báo, tố giác về vụ bạo lực gia đình. Đồng thời, có quy định cụ thể về việc cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa án, giám sát việc thực hiện quy định cấm tiếp xúc. tiếp xúc. Dự thảo luật cũng quy định việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình; giáo dục, hỗ trợ thay đổi hành vi; góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư; thực hiện công tác phục vụ cộng đồng … trong dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10/2022.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *