Hướng dẫn sử dụng trình gỡ tháo ứng dụng mặc định Windows 7/tám.một/10

Rate this post

Nếu những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu đang muốn gỡ tháo một ứng dụng hoặc trò chơi nào đó trên máy tính một phương pháp nhanh gọn nhất và không thích sử dụng ứng dụng bên thứ 3 vì mất công sửa đổi và khó sử dụng thì trình gỡ tháo mặc định của Windows trọn vẹn sử dụng thử phương pháp xử lý và xử lý với những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. Trong nội dung bài viết dưới đó blogthuthuat.vn sẽ hướng dẫn những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu những bước để gỡ tháo những ứng dụng mặc định của windows 7, tám.một… hoặc là những ứng dụng sửa đổi từ Store trên Windows 10 như sau.

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

phương pháp sử dụng trình gỡ tháo ứng dụng mặc định Windows 7/tám.một/10

Gỡ tháo ứng dụng trên Windows 7

Bước một: Click nút Start chọn Control Panel

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 2: Tại View By: chọn Category tiếp theo nhấn vào Uninstall a program

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 3: Cick chuột phải vào ứng dụng phải xóa tiếp theo chọn Uninstalll

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước bốn: Chọn Yes để xác nhận xóa ứng dụng

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Gỡ tháo ứng dụng trên Windows tám.một

Bước một: Click chuột phải vào nút Start

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 2: Chọn Control Pannel

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 3: Tại View By: chọn Large incons tiếp theo nhấn vào Program and Features

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước bốn: Click chọn ứng dụng phải xóa tiếp theo chọn Uninstall rồi kích Yes để xác nhận xóa ứng dụng

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Gỡ tháo ứng dụng trên Windows 10

Bước một: Click nút Start gõ từ khóa tìm tìm Control Pannel tiếp theo chọn Control Pannel

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 2: Tại View By: chọn Category tiếp theo nhấn vào Uninstall a program

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Bước 3: Cick chuột phải vào ứng dụng phải xóa tiếp theo chọn Uninstall một thông hiện ra hỏi xác nhận xóa chọn Yes

Cách dùng trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định Windows 7/8.1/10

Tóm lại

Trên đó là phía dẫn phương pháp sử dụng trình gỡ tháo ứng dụng mặc định Windows 7/tám.một/10 để trợ giúp những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu xóa ứng dụng. Tổng hợp lại thì ta giản dị nhận tất là những bước gồm vào Control Pannel chọn Uninstall a program tiếp theo tìm tới ứng dụng phải xóa và chọn Uninstalll sử dụng thử phương pháp vận dụng mọi hệ yếu tố hành Windows. kỳ vọng những những những những những những những những bạn tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu thành công xuất sắc!

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.