Hướng dẫn phương thức triển khai việc Google Play Store trên Windows 11

Rate this post

phương thức triển khai việc Google Play Store trên Windows 11: tổng thể toàn bộ chúng ta từng từng từng từng từng từng rõ được rằng gã khổng lồ công nghệ tiên tiến và phát triển Redmond từng từng từng từng từng từng ngay trong những lúc thử nghiệm khối khối mạng lưới hệ thống con Android dành so với Windows 11 và một vài số lượng dân cư tiêu dùng nội bộ phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận phận số lượng giới hạn hiện sử dụng thử phương thức tải xuống khối khối mạng lưới hệ thống này từ Amazon AppStore. Tính khả dụng của những ứng dụng Android trên Windows 11 sẽ phụ thuộc nhiều vào những phần được xuất phiên bản trong Amazon Appstore, nhưng những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu vẫn sử dụng thử phương thức tải APK. Người ta từng từng từng từng từng từng xác nhận rằng những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu cũng sử dụng thử phương thức triển khai việc Google Play Store trên hệ yếu tố hành new nhất của Microsoft.

Hướng dẫn cách chạy Google Play Store trên Windows 11

phương thức triển khai việc Google Play Store trên Windows 11

giờ đây, phương thức triển khai việc Google Play Store trên Windows 11 trước tiên những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu phải tải xuống Windows Subsystem for Android. tiếp theo, những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu phải hoàn thiện Windows Subsystem dành so với Linux và tải xuống Ubuntu từ Microsoft Store.

giờ đây hãy triển khai việc những lệnh sau trong Ubuntu terminal:

sudo apt-get update
sudo apt install unzip lzip

Bước tiếp theo gồm có việc chuyển tới OpenGApps và tạo một gói có những hoàn thiện giao diện sau:

  • Platform: x86_64.
  • OS: Android: 11.
  • Variant: Pico on OpenGApps

giờ đây, hãy tải xuống 7Zip và giải nén .msixbundle của Windows Subsystem for Android và xác lập vùng vị trí msixbundle tương thích với kiến trúc / ngôn từ thiết bị của những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu.

cach chay google play store tren windows 11 1

Tiến hành giải nén msixbundle thứ hai vào một trong những thư phần nữa và xóa những tệp appxblockmap, appxsignature, content_types và appxmetadata.

git clone https://github.com/ADeltaX/WSAGAScript
cd WSAGAScript/#IMAGES
mv /mnt/path-to-extracted-msix/*.img .
cd ../#GAPPS
cp /mnt/path-to-downloaded-gapps/*.zip .

Lệnh mà tổng thể toàn bộ chúng ta từng từng từng từng từng từng liệt kê tại trên sẽ tự động hóa động tải xuống những tệp phải thiết để triển khai việc tập lệnh WSAGA.

Với lệnh này, WSL sẽ theo đường dẫn tương tự động hóa như Windows sau /mnt/, nhưng đảm nói rằng ký tự động hóa ổ đĩa là đúng.

giờ đây những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu phải triển khai việc quyền thực thi dành so với những tập lệnh..

cd..
sudo chmod +x extract_gapps_pico.sh
sudo chmod +x extend_and_mount_images.sh
sudo chmod +x apply.sh
sudo chmod +x unmount_images.sh

Tiến hành thay đổi thế đổi thư phần nguyên gốc trong VARIABLES.sh trải qua lệnh

pwd

và ghi chú lại tình trạng đầu ra. triển khai việc lệnh sau Trong số đó VARIABLES sẽ là đầu ra của lệnh trước đó:

nano VARIABLES.sh

tổng thể toàn bộ chúng ta sắp triển khai xong, vì vậy hãy chờ vài giây nữa. giờ đây, toàn bộ những gì những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu phải triển khai là triển khai việc những lệnh sau:

sudo ./extract_gapps_pico.sh
sudo ./extend_and_mount_images.sh
sudo ./apply.sh
sudo ./unmount_images.sh

những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sẽ muốn sao chép hình ảnh WSA từng từng từng từng từng từng sửa đổi và để triển khai yếu tố đó, những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sẽ phải triển khai việc một lệnh nữa, đó là:

cd #IMAGES
cp *.img /mnt/path-to-extracted-msix/

Miễn là những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu từng từng từng từng từng từng triển khai theo những bước trên một phương thức đúng, những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sẽ sử dụng thử phương thức ĐK thành công xuất sắc hình ảnh từng từng từng từng từng từng sửa đổi.

Để ĐK, hãy bật cơ chế nhà tăng trưởng trong WSA và triển khai việc Địa chỉ shop-AppxPackage -Register path-to-extracted-msixAppxManifest.xml

Giờ đó, Windows Subsystem for Android sẽ hoàn thiện những ứng dụng và tệp phải thiết dành so với Play Store. Như tổng thể toàn bộ chúng ta từng từng từng từng từng từng nói tại phần đầu của trên đó, đó không phải là trọng trách giản dị.

Để truy nhập trải qua tài lượng Google của những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, hãy sao chép tệp hạt nhân từ Github và thay đổi thế thế tệp hạt nhân phía trong thư phần công cụ của msix từng từng từng từng từng từng giải nén.

sau lượng thời hạn toàn bộ những yếu tố trên được triển khai, hãy nhập ADB shell và triển khai việc lệnh sau:

su
setenforce 0

Kết luận

Trên đó là phương thức triển khai việc Google Play Store trên Windows 11 mà những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sử dụng thử phương thức tìm hiểu thêm. kỳ vọng với thủ thuật mà thủ thuật máy tính f4vnn từng từng từng từng từng từng sẻ chia sẽ đã đạt được ích với những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu. mong rằng những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu thành công xuất sắc.

nội dung bài viết Cùng Chuyên phần
trò chơi & Apk Mod
Acapella Việt
Nhạc DJ
link URL

Welcome to f4vnn.com: là một web/blog riêng tư, đa phần sẻ chia kỹ năng về máy tính, internet, công nghệ tiên tiến và phát triển và thủ thuật WordPress, Blogger… Mình kỳ vọng một yếu tố là: Tại đó, những những những những những những bạn đọc tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu sử dụng thử phương thức học thêm được thật nhiều kinh nghiệm tay nghề và thủ thuật trong những lúc sử dụng máy tính ^_^

tránh QUÊN ĐK FANPAGE ĐỂ NHẬN THỦ THUẬT new NHẤT NHÉ!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.