Giải pháp phát triển các khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam

Rate this post


BNEWSNgày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo “Phát triển các khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”.

Ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Cơ quan Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức hội thảo “Phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hơn 30 năm hình thành và phát triển, các khu công nghiệp, khu kinh tế được ghi nhận có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của thành phố. thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; trong đó, có sự tăng trưởng về quy mô nền kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới công nghệ, thúc đẩy hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế theo chiều rộng còn gặp khó khăn do hạn chế về lao động, đất đai và tài nguyên thiên nhiên, trong khi năng suất lao động và hiệu quả khai thác tài nguyên chưa cao. ; chưa đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; các ưu đãi về thuế và đất đai đang có xu hướng giảm dần; liên kết, hợp tác sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam còn hạn chế.
Vì vậy, việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cần có những mô hình mới với cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu tư và tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Thứ Tư.
Từ năm 2015 – 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO, SECO và các nhà tài trợ khác triển khai thí điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo đó, trên 72 doanh nghiệp đã thực hiện hơn 900 giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 76 tỷ đồng / năm và huy động vốn từ khu vực tư nhân khoảng 207 tỷ đồng, hàng năm cắt giảm 32 kg CO2, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. lợi ích. Trong giai đoạn 2020-2023, Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ 3 khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai phát triển và chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái theo khuôn khổ quốc tế, là tiền đề để nhân rộng mô hình này trên cả nước.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, thực tế bước đầu cho thấy, mô hình khu công nghiệp sinh thái chỉ thực sự phát huy vai trò tích cực trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia khi được nhân rộng trên phạm vi cả nước. với sự hỗ trợ về chính sách, công nghệ, tài chính, thông tin và cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước với các tổ chức quốc tế.
Theo đó, cần có thêm hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành và hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đặc biệt đối với các mạng lưới và giải pháp cộng sinh công nghiệp. kinh tế vòng tròn. Bên cạnh đó, việc bổ sung các ưu đãi tài chính cho các khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái như miễn giảm thuế, tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng… là cần thiết để khuyến khích doanh nghiệp. tự chuyển đổi và xây dựng mới các khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, việc di chuyển các khu công nghiệp theo hướng xanh và bền vững cần có cam kết hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thực sự từ các đối tác phát triển để thành công.
Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, các khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động cần có định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tính toán chuyển đổi mô hình theo hướng hiệu quả hơn. Với mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thông minh, thành phố dịch vụ và công nghiệp theo hướng hiện đại; Việc phát triển kinh tế chu chuyển, kinh tế xanh gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu thế tất yếu, vừa bảo đảm mục tiêu hiện đại hóa kinh tế, phát triển bền vững về môi trường, vừa nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thành phố Hồ Chí Minh cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNIDO triển khai dự án “Triển khai các khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo cách tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” tại Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, Khu công nghiệp Hiệp Phước được lựa chọn tham gia dự án. Kết quả của dự án sẽ là tiền đề để nhân rộng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành mô hình khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn TP.HCM và trên cả nước.
Chia sẻ về vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đẩy mạnh chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống thành khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TP.HCM Werner Bardill nhấn mạnh. , ở cấp khu công nghiệp và doanh nghiệp, nhận thấy nhiều doanh nghiệp đã đi tiên phong trong việc đầu tư và thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn. Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ Werner Bardill hy vọng ngày càng có nhiều khu công nghiệp tại Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển đổi này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm quốc tế, chính sách của các nước về xây dựng và huy động nguồn lực phát triển khu công nghiệp sinh thái, những bài học khuyến nghị với Việt Nam; đề xuất cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định về khu công nghiệp sinh thái tại Nghị định số 35/2022 / NĐ-CP; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống thành khu công nghiệp sinh thái và vai trò của các cơ quan nhà nước trong quá trình này; cách thức thực hiện hiệu quả công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát; chế tài trong việc chuyển đổi và phát triển mới các khu công nghiệp sinh thái.
Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo cách tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” có tổng kinh phí hơn 1,8 triệu USD, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. môi trường, xã hội của ngành và lồng ghép các quy định phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan. /.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *