Bộ GD & ĐT tặng Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp giáo dục’ cho 561 cá nhân tỉnh Ninh Bình

Rate this post

Theo đó, trong ngành giáo dục có:

Khối thuộc và trực thuộc Sở GD & ĐT Ninh Bình với 76 cá nhân. Huyện Nho Quan 47 cá nhân; Huyện Gia Viễn 73 cá nhân; Huyện Hoa Lư 49 cá nhân; Thành phố Ninh Bình 45 cá nhân; Huyện Yên Khánh 51 cá nhân; Huyện Kim Sơn 81 cá nhân; Huyện Yên Mô 68 cá nhân; TP Tam Điệp 41 cá nhân; Đại học Hoa Lư 6 cá nhân.

Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương là các chuyên viên, thanh tra các phòng chức năng của Sở; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thành phố / huyện của tỉnh Ninh Bình; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng bộ môn; Giảng viên, Giáo viên, Nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố / huyện, Trường Đại học Hoa Lư.

Khối ngoài giáo dục có 24 cá nhân là lãnh đạo các sở như Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình; Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển …

561 cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” theo Quyết định 2155 vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Quyết định 2155 / QĐ-BGDĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 561 cá nhân tỉnh Ninh Bình của Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 91/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2020 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *