Anime mới phát hành tại Vương quốc Anh: ngày 26 tháng 12 năm 2022

Rate this post

Bây giờ là tuần cuối cùng của tháng 12 và là tuần cuối cùng của năm 2022, và chúng ta vẫn còn rất nhiều tựa anime hay được phát hành trong tuần này, bao gồm cả mùa cuối cùng của Giỏ trái cây và phần đầu tiên của Mushoku Tensei: Tái sinh thất nghiệp.

Ra mắt trong tuần này: ngày 26 tháng 12 năm 2022:

Ra mắt vào tuần tới: ngày 2 tháng 1 năm 2023:

Ra hàng Tuần trước: ngày 19 tháng 12 năm 2022:

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *