93% công trình cấp nước nông thôn không bền vững và không hoạt động

Rate this post

(TN&MT) – Trong số 513 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn đang hoạt động thiếu bền vững hoặc không đạt, chiếm gần 93%.

Đây là thông tin được Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong kết quả rà soát, đánh giá các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung vừa được công bố.

Cụ thể, có 7 dự án hoạt động bền vững, chiếm 5,26%; 9 công trình hoạt động tương đối bền vững, chiếm 1,75%; 344 công trình hoạt động kém bền vững, chiếm hơn 67% và 133 công trình không hoạt động, chiếm gần 26%.

Quảng Ngãi hiện có gần 500 công trình nước sạch đang hoạt động thiếu bền vững, bỏ hoang

Theo các địa phương, đơn vị quản lý, nguyên nhân là do công tác quản lý, đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập; Sau khi đầu tư xây dựng xong, chủ đầu tư không kiểm tra, đánh giá các thông số đạt được so với thiết kế; không có quy trình quản lý, vận hành; không có kế hoạch đào tạo nhân viên vận hành.

Bên cạnh đó, UBND xã quản lý, sử dụng, khai thác công trình không có cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách; công việc bảo trì gần như không được thực hiện. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước thấp, không phát huy được hiệu quả đầu tư, tỷ lệ thất thoát nước cao, thu không đủ chi.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác về chi phí công cho người quản lý, vận hành công trình và bảo dưỡng, sửa chữa; Chi phí tiêu thụ nước sạch thấp, chưa được tính toán hợp lý, chi phí hợp lý ảnh hưởng đến hoạt động bền vững của dự án và thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế.

Từ thực trạng này, Sở NN & PTNT Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện miền núi, vùng khó khăn. về tài nguyên nước.

nuocsach.jpg
Nguyên nhân chính là do công tác bảo dưỡng, sửa chữa không được thực hiện thường xuyên

Đồng thời, yêu cầu UBND các địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án Sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn, chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp để sửa chữa, khắc phục các công trình kém hiệu quả do cấp huyện, cấp xã quản lý, vận hành để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược cấp nước sạch. và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh ban hành.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.