3 phương pháp tìm ƯỚC CHUNG và ƯỚC CHUNG lớn số 1 (rất giản dị và đơn thuần)

Rate this post

Qua vừa rồi những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi sẽ nắm được định nghĩa về ƯỚC CHUNG và ƯỚC CHUNG lớn số 1 của hai hoặc nhiều số. Ngoài ra, những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi cũng tiếp tục rõ được phương pháp tìm …

 • Ước chung trải qua phương pháp liệt kê.
 • Ước chung lớn số 1 trải qua Phương pháp một, 2
 • Ước chung trải qua ước chung lớn số 1.

I. Ước chung là gì?

theo dõi thêm:

#một. Định nghĩa về ước chung

Ước chung của hai hoặc nhiều số là ước chung của toàn bộ những số đó. 

Số tự động hóa nhiên x là ước của số tự động hóa nhiên a và là một ước của số tự động hóa nhiên b => thì ta nói x là ước chung của ab

$UC(a,b)={x in N^*|a vdots x, b vdots x}$

#2. những bước tìm ước chung của hai số a b

 • Bước một. Tìm tập hợp những ước của a
 • Bước 2. Tìm tập hợp những ước của b
 • Bước 3. Tìm giao của hai tập hợp vừa tìm ra.

Ví dụ một: Tìm ước chung của 22, 46

Bước một. Tìm tập hợp ước của 22

$U(22)={một,2,11,22}$

Bước 2. Tìm tập hợp ước của 46

$U(46)={một, 2, 23, 46}$

Bước 3. Tìm giao của $U(22)$ và $U(46)$

$UC(22,46)=U(22) cap U(46)={một,2}$

II. Ước chung lớn số 1 là gì?

#một. Định nghĩa

Ước chung lớn số 1 của hai hoặc nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của chúng.

Ước chung lớn số 1 của hai số tự động hóa nhiên ab là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của chúng.

$UCLN(a,b)$ hoặc $(a,b)$ nếu không tồn tại sự nhầm lẫn

quan trọng lúc $UCLN(a,b)=một$ ta nói a và b nguyên tố cùng nhau

#2. những bước tìm ước chung lớn số 1 của hai số ab

Về cơ dòng có hai phương pháp để tìm ước chung lớn số 1 của hai số tự động hóa nhiên a và b

Phương pháp một: Phân tích a, b ra thừa số nguyên tố

 • Bước một. Phân tích a, b ra thừa số nguyên tố
 • Bước 2. lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung
 • Bước 3. Lập tích những thừa số từng từng từng từng từng chọn, từng thừa số lấy số mũ nhỏ nhất

Ví dụ 2: Tìm ước chung lớn số 1 của 123 và 456

Bước một. Phân tích 123456 ra thừa số nguyên tố:

$123=3.41$

$456=2^3.3.19$

Bước 2. lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung:

=> trên đó là 3

Bước 3. Lập tích những thừa số từng từng từng từng từng chọn:

Vì trên đó chỉ có một thừa số nguyên tố chung nên nó đó là ước chung lớn số 1 của hai số từng từng từng từng từng với.

=> Vậy $UCLN(123,456)=3$

Phương pháp 2: Sử dụng tiên đề Ơ-clít

 • Chia số lớn với số nhỏ.
 • Nếu phép chia vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn dư lấy số chia mang chia với số dư.
 • Nếu phép chia vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn dư ta tiếp tục lấy số chia new chia với số dư new.

=> Cứ tiếp tục như vậy với tới lúc được số dư trải qua 0 thì số chia sau cùng là ước chung lớn số 1 hãy tìm

quan trọng, lúc a chia không vẫn với b ….. thì b là ước chung lớn số 1 của ab.

Ví dụ: Tìm ước chung lớn số 1 của 123 và 456

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (1)

Vậy $UCLN(123,456)=3$

Phương pháp 3: Sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X

Tính năng/ phím GCD với phép toàn bộ tổng thể chúng ta tìm ước chung lớn số 1 của hai số a, b một phương pháp nhanh gọn lẹ và đúng.

Bước một. Nhấn phím ALPHA => rồi nhấn phím $times$

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (2)

Bước 2. Nhập số thứ nhất

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (3)

Bước 3. Nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím ) để nhập dấu ,

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (4)

Bước bốn. Nhập số thứ hai

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (5)

Bước 5. Nhấn phím =

cach-tim-uoc-chung-va-uoc-chung-lon-nhat (6)

=> Vậy ta đạt được tình trạng: $UCLN(123,456)=3$

#3. quan hệ giữa ước, ước chung, ước chung lớn số 1 của hai số a và b

quan hệ của ước, ước chung, ước chung lớn số 1 của hai số a, b được thể hiện bởi biểu thức $UC(a,b)=U(UCLN(a,b))$

toàn bộ tổng thể chúng ta sử dụng thử phương pháp ứng dụng quan hệ này để tìm nhanh ước chung của hai số a, b

Ví dụ: Tìm ước chung của 2022, 30

$UCLN(2022,30)=6$

$UC(2022,30)=U(6)={một, 2, 3, 6}$

III. Lời kết

Như vậy là qua vừa rồi thì những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi từng từng từng từng từng hiểu được khái niệm ước chung ước chung lớn số 1 là gì rồi nhé. Ngoài ra thì những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi cũng từng từng từng từng từng rõ được 3 phương pháp để tìm ra ước chung và ước chung lớn số 1 của 2 hoặc nhiều số tự động hóa nhiên rồi ha.

Trước lúc tạm ngừng bút mình xin gửi tới những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi một vài tay nghề nhỏ như sau:

 • lúc hãy tìm ước chung của hai hoặc nhiều số có mức giá trị lớn thì nên tìm UCLN trước.
 • lúc hãy tìm ước chung của nhiều số thì nên sử dụng phương pháp phân tích thành thừa số nguyên tố.
 • lúc hãy tìm ước chung lớn số 1 của hai số có mức giá trị lớn thì nên sử dụng thuật chia Ơ-clít
 • Ngoài ra những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi cũng nên sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X để test lại tình trạng với chắc.

kỳ vọng là vừa rồi sẽ hữu ích với những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi. Xin Chào thân ái và hẹn tái ngộ những những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi trong những nội dung bài viết tiếp theo !

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi chứ? không quên nhận định nội dung bài viết, like và sẻ chia với những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi bè và người thân trong gia đình của những những những những những bạn đọc theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi theo dõi nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.