Xác định thách thức, cơ hội và định hướng bảo vệ môi trường

Rate this post

(HNMO) – Ngày 4-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc – UNDP tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức quốc tế …

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Hội nghị môi trường toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần với mục tiêu đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường và thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp cho những năm tới.

Tuyên bố mạnh mẽ của Thủ tướng Phạm Minh Chính về mức không phát thải ròng vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu nghiêm trọng về khí hậu, môi trường, suy thoái hệ sinh thái , hướng tới mục tiêu vì một hành tinh khỏe mạnh …

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn dân, công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động sang ứng phó, chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi; chất lượng môi trường sống tiếp tục được cải thiện; các mô hình, công nghệ hiện đại được triển khai trong tái chế và xử lý chất thải; hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường được cải thiện, cung cấp thông tin về môi trường, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động, lối sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao quy mô và chất lượng của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, như: Sụt lún đất, ô nhiễm do phát triển đô thị, nước biển dâng, nhiệt độ tăng; xử lý khí thải, bụi và nước thải tại các khu công nghiệp …

Bảo vệ môi trường là vấn đề chung toàn cầu, là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Quan điểm của Đảng và Nhà nước là không thể hy sinh môi trường để đổi lấy kinh tế. Vì vậy, cần phát triển các ngành công nghiệp tròn, ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhà máy nhiệt điện than,… để chuyển sang năng lượng tái tạo như thủy điện. điện gió, điện mặt trời …

Vấn đề thứ hai là công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch phải được quan tâm, như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị phải quan tâm đến quỹ đất dành cho cây xanh đô thị; đạt mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh. Các địa phương phải rà soát các nhà máy xây dựng trong khu dân cư, khu đô thị có ảnh hưởng đến môi trường để có phương án di dời, bảo vệ môi trường sống cho khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực bảo vệ môi trường do tốc độ phát triển khoa học công nghệ ngày càng cao, nhu cầu ứng dụng bảo vệ môi trường ngày càng lớn. ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực như: dự báo địa chất, dự báo thủy văn, dự báo thời tiết …

Về tổng nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, cần ưu tiên bố trí ngân sách các cấp từ Trung ương đến địa phương, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội hóa thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường. lĩnh vực hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị môi trường toàn quốc phát biểu ý kiến.

Nhiều khuyến nghị và giải pháp bảo vệ môi trường

Vấn đề bảo vệ môi trường được Đảng, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm, đặt ra các mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 như: Đảm bảo 90% lượng chất thải rắn đô thị, 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, 95 % chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên đạt 2,7 triệu ha …

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá cụ thể, khách quan những thuận lợi, khó khăn của công tác bảo vệ môi trường; chỉ ra nguyên nhân và chia sẻ bài học kinh nghiệm để thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công Thương Việt Nam – VCCI đề nghị: Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường được hoàn thiện hơn nữa; hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai, áp dụng Bộ chỉ số về doanh nghiệp bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong công tác bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham quan triển lãm giới thiệu những thành tựu, kết quả nổi bật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Tuyên Quang, Tiền Giang, các nhà khoa học trong và ngoài nước cũng đưa ra một số kiến ​​nghị về: Quy hoạch phát thải chất thải thành điện góp phần quan trọng. quan trọng đối với vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; khi triển khai Luật Bảo vệ môi trường cần thực hiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn cụ thể; Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trong nhân dân trong việc tổ chức các kế hoạch, phong trào, cuộc vận động về bảo vệ môi trường để có chuyển biến tích cực …

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, chủ đề của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V là: “Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới nền kinh tế chu chuyển, phát triển bền vững và phát triển bền vững” cũng là lời kêu gọi mạnh mẽ tập hợp, đoàn kết bảo vệ môi trường, ngăn chặn suy thoái đa dạng sinh học, vì cuộc sống hài hòa với thiên nhiên và vì tương lai bền vững; tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số trong giải quyết các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học …

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được hoàn thiện, trong đó Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *