Tìm lại sự đồng điệu

Rate this post

Ngoài tài năng và đức độ, nhóm cần có sự kiên trì và hòa đồng. Nếu không có sự kiên trì thì rất dễ bỏ cuộc. Hài hòa để tồn tại và phát triển. Phần lớn, nhiều nhóm nhạc tan rã vì không thể hòa hợp với nhau khi sinh hoạt và làm việc.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *