Thường trực Tỉnh ủy thông qua chương trình, văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Rate this post

BTO- Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. ) thông qua Chương trình, văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo báo cáo của Hội CCB tỉnh, tính đến ngày 31/5/2022, đã hoàn thành 157/157 đại hội cấp cơ sở. Kết quả bầu vào Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở nhiệm kỳ mới là 1.135 đồng chí, các đồng chí được bầu đều đạt tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Đối với cấp huyện, đã tổ chức xong đại hội ở 11/11 đơn vị, địa phương. Nhân sự đại hội được bầu đầy đủ, đúng số lượng theo sự phê chuẩn của cấp ủy với tổng số 187 ủy viên Ban Chấp hành cấp huyện và tương đương.

Dự kiến ​​ngày 18 – 19/10, Hội CCB tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về công tác chuẩn bị, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chuẩn bị các dự thảo văn kiện như: Báo cáo và Kiểm điểm của Ban Chấp hành; Tờ trình Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027; Báo cáo tổng kết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII … Đối với dự thảo báo cáo chính trị, Hội CCB tỉnh đã gửi các ngành, đoàn thể liên quan và cấp ủy, đơn vị địa phương. đã lấy ý kiến, được 15/19 cơ quan. Hội CCB tỉnh tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện nội dung chính thức trước khi tổ chức đại hội.

cfd4445f-a22c-44d0-97e7-a0a306c9888d.jpeg
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao Hội CCB tỉnh đã khắc phục khó khăn trong công tác chuẩn bị đại hội. Đến thời điểm này, công việc chính đã cơ bản hoàn thành, công việc còn lại là rà soát, hoàn thiện các văn kiện, tờ trình tại đại hội cũng như công tác tổ chức Đại hội Hội CCB tỉnh. .

Để đảm bảo đại hội đúng tiến độ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ Hội CCB tỉnh. Đảm bảo công tác chỉ đạo nhân sự thực hiện theo quy định của Đảng và Trung ương Hội CCB Việt Nam. Đồng thời, Hội CCB tỉnh tiếp tục tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp vào các văn kiện đại hội, trong đó có báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, báo cáo dự thảo nghị quyết đại hội cần bám sát định hướng của Trung Quốc. Trung ương Hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB cần tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới đại hội. Hội CCB tỉnh phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị hậu cần đảm bảo chu đáo, hiệu quả.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *