Theo dõi việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội

Rate this post

Chú thích ảnh
Cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cho biết: Tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo đồng bộ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị định số 653/2019 / UBTVQH14 ngày 12/3. Năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ. Bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng 2 khu kinh tế – quốc phòng trên địa bàn, thực hiện các mục tiêu chính trị, quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, hỗ trợ nhân dân. xóa đói, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với tổ chức, bố trí lại dân cư trên tuyến biên giới, thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế – quốc phòng theo phân cấp của cấp có thẩm quyền. , chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng thời, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới nói riêng và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2021 đạt 5,62%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng …

Là tỉnh đặc biệt khó khăn của cả nước, đến năm 2021, Hà Giang đã hoàn thành và công nhận 47 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, chiếm 26,9% tổng số xã. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn, đồng bào, đồng bào các dân tộc biên giới yên tâm phát triển sản xuất, xóa bỏ dần tình trạng du canh, du cư, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Có thể nói, các chính sách đã tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng biên giới từng bước được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngoài tác động về kinh tế – xã hội, các chính sách còn góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác nắm tình hình, tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật được thực hiện tốt, kịp thời ngăn chặn các tôn giáo lạ, tà đạo xâm nhập địa bàn, gây án. mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, song việc thực hiện các chương trình, chính sách vẫn còn một số hạn chế như kinh tế tăng trưởng nhưng quy mô còn nhỏ so với cả nước, nhất là phát triển. kinh tế các huyện, xã, thôn, bản biên giới còn khó khăn. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt …

Để việc triển khai các chương trình, chính sách thiết thực, hiệu quả hơn, tỉnh Hà Giang kiến ​​nghị Trung ương ưu tiên nguồn lực để tỉnh đầu tư các tuyến đường cao tốc, nối Hà Giang với các thành phố khác. tỉnh trong vùng; ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ trữ nước quy mô lớn. Trung ương ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư phát triển các công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn cho các xã biên giới.

Ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng kiến ​​nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung một số chính sách mới mang tính đặc thù đối với các huyện nghèo vùng biên, có tính đến yếu tố an ninh quốc phòng, xây dựng chính sách phát triển nông thôn. Phát triển rừng đủ sức tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân 4 huyện vùng cao nguyên đá biên giới phát triển và bảo vệ rừng. Ngoài ra, cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp, dược phẩm, du lịch, dịch vụ có khả năng tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. các huyện nghèo chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thanh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Giang đã đạt được. Việc thực hiện chính sách giảm nghèo gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng đạt kết quả tích cực. Đồng thời, một số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, thông tin, đời sống kinh tế tăng lên, thu nhập của người dân được cải thiện. Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tỉnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lâm Thanh cho rằng, thu nhập của người dân còn thấp, công tác đào tạo nghề, giáo dục … tuy đạt một số kết quả nhưng chưa ổn định. Đối với các xã biên giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án, chính sách cụ thể để các xã có thêm nguồn lực giải quyết vấn đề giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, thông tin liên lạc. thông tin… Đối với sản xuất nông nghiệp, tỉnh cần lựa chọn sản phẩm phù hợp, có chính sách để doanh nghiệp tạo điều kiện kết nối, tiêu thụ; Đồng thời, quan tâm đào tạo nghề và tăng cường quản lý lao động nước ngoài.

Trước đó, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã đi khảo sát thực tế tại một số thôn, bản khu vực biên giới của huyện Yên Minh và Quản Bạ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *