Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn

Rate this post

(Xây dựng) – Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước tình hình đó, ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 1344 / UBND-NN chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn.Thanh Hóa có mối quan hệ tốt với khách hàng khi kê khai điều kiện chịu thuế
Mưa lớn làm ngập các tuyến đường trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Giám đốc các Công ty khai thác công trình thủy lợi, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Giám đốc các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trong quá trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông. Tại khu vực sông Mã, Giám đốc Cảng vụ Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp Tết Trung thu tại các địa phương.

Tổ chức vận hành ngay các công trình thoát nước (cống tiêu, trạm bơm) để đảm bảo tiêu úng cho các vùng ngập úng. Thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất, đàn gia đình, đầm nuôi trồng thủy sản; khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ thu hoạch với phương châm “nhà xanh hơn ruộng cũ”; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp đảm bảo thiệt hại ở mức thấp nhất.

Rà soát, chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân khi có tình huống.

Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi có mưa lớn.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, ven sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều; Chủ phương tiện vận tải thủy, phương tiện khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, nhất là các hồ thủy điện, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực điều hành, điều tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Bộ Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Thường trực Bộ Chỉ huy Phòng, chống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. biết rõ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *