Thánh George Slays the Anime Dragon – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

Fanart Friday, Too: St. George Slays the Anime Dragon – Beneath the Tangles

Chuyển đến nội dung

Tôi không chắc liệu bài đăng Fanart Friday có phù hợp hơn với Beneath the Tangles, nơi anime gặp gỡ niềm tin, hơn bài đăng này hay không.

[Hoa này]「Thánh George giết rồng」 ☆

in lại với sự cho phép

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *