Tàu cá nằm bờ vì thiếu dầu: Dù giá cao cũng không mua được … – Báo Lao Động

Rate this post

Tàu cá nằm bờ vì thiếu dầu: Giá cao không mua được …Báo lao động

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *