Sai phạm trong chuyển đổi đất đai ở Thừa Thiên – Huế

Rate this post

Theo đó, từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2019, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành 1.161 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 13 trường hợp được phép chuyển sang đất ở đối với các thửa đất không thuộc quy hoạch đất ở và không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thị xã.

sai pham.jpg -0
Một trường hợp ở thị xã Hương Thủy thuê đất của Nhà nước nhưng sử dụng không đúng mục đích, vừa bị tháo dỡ công trình sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Việc chuyển đổi sang đất ở phục vụ dự án và các khu xen ghép trên địa bàn của UBND thị xã Hương Thủy đã để xảy ra một số sai phạm. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để lại 59 lô đất đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa ra đấu giá, sử dụng vào mục đích tái định cư, nhà văn hóa nhưng không báo cáo UBND tỉnh. Ủy ban. Trong 5 khu xen canh được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất để chuyển sang đất ở đều có tên các khu xen canh trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã, nhưng không có vị trí cụ thể của khu đất. Ngoài ra, có 24 diện tích trồng xen đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá khi chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm; để người dân lấn chiếm, sử dụng đất trái pháp luật …

Ngoài ra, giai đoạn 2017-2019, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành 804 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra ngẫu nhiên, có 58/285 hồ sơ không có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất, 46/285 hồ sơ không có biên bản xác minh thực địa. Có 40/285 hồ sơ không lưu giữ giấy chứng nhận QSDĐ của người xin chuyển mục đích sử dụng đất …

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân có nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý … Điển hình là vợ chồng ông Trương Huyền-Lê Thị Dự được cấp GCNQSDĐ số BT221340 ngày 25/12/2015 đối với thửa đất số 7, tờ bản đồ số 1, khu diện tích 1.536,9m2, mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm. Trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ, UBND xã Thủy Vân (nay là phường Thủy Vân, TP. Huế) không lập phiếu lấy ý kiến ​​khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất. Quá trình đo đạc vào các năm 2004, 2015 không có tên ông Trương Huyện mà là nhà thờ họ Trương. Qua quá trình quản lý, sử dụng đất đai, thể hiện ở bản cam kết liên quan đến quyền sở hữu đất của những người thuộc dòng họ Trương do các ông Trương Hữu An, Trương Hữu Tấn, Trương Hữu Dũng trực tiếp sử dụng. . Ông Trương Huyền không trực tiếp sử dụng thửa đất. Đơn của bố chị Trương Huyền có xác nhận của UBND xã Thụy Vân, có nội dung xin cho vợ chồng anh Trương Huyền xây lại nhà trên mảnh vườn cũ của bố mẹ ở thôn Công Lương, xã Thụy Vân. Tuy nhiên, đơn này không thể hiện vị trí và bản đồ thửa đất nên không có cơ sở xác định thửa đất trên là thửa số 7, tờ bản đồ 1, diện tích 1.536,9m2. Việc cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Trương Huyền – Lê Thị Dự không trực tiếp sử dụng ổn định thửa đất này là không đúng quy định. Hay tại xã Thủy Bằng (nay thuộc TP. Huế) có trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Văn Mộng – Nguyễn Thị Bích Chi và các đồng thừa kế được cấp GCNQSDĐ thửa đất số 294, tờ bản đồ số 12. với diện tích 3.153,8m2 (trong đó, 400m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm), UBND xã Thủy Bằng không xác định được tình trạng tranh chấp và sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất. phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2. 101 Luật Đất đai 2013…

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy tổ chức kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan; thu hồi 4 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, quy hoạch định hướng dài hạn của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã để kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp; rà soát các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có đất nghĩa trang để thu hồi, điều chỉnh, cấp lại theo quy định …

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy dừng việc tham mưu cho UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh thu hồi đối với diện tích trồng xen, xen kẽ không có trong kế hoạch sử dụng đất; chấm dứt việc tổ chức bán đấu giá khi chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đặc biệt, cần quản lý chặt chẽ các khu đất được UBND tỉnh giao tổ chức đấu giá để tránh tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy phải nghiêm túc tổ chức kiểm điểm. rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, Kết luận thanh tra yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy kiểm điểm, rút ​​kinh nghiệm và chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong công tác thẩm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ. ; xác nhận đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ.

Đối với UBND các xã, phường có liên quan, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, sai sót liên quan đến trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận. nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; đề xuất phân khu hỗn hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất …

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, có điều chỉnh phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước giữa các ngành, lĩnh vực…

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *