Nông dân vùng cao bỏ ruộng đi làm thuê vì giá phân bón quá cao

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *