Người dân không đồng tình với giá đền bù, khu tái định cư chậm giải phóng mặt bằng

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *