Miền Nam Việt Nam – Những ngày cách mạng tháng Tám: Khu ủy

Rate this post

Chỉ thị lịch sử

Cụ thể, sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), ở Nam Bộ có hai Xứ ủy. Một Khu ủy được thành lập tại Chợ Gạo (Mỹ Tho) vào tháng 10 năm 1943 do đồng chí Trần Văn Giàu làm Bí thư. Ngày 20-3-1945, tại Xoài Nóng (Mỹ Tho) một Đảng bộ khác ra đời do đồng chí Đan Tôn Tư làm Bí thư. Huyện ủy Chợ Gạo là “Xứ ủy Tiền phong” và Huyện ủy Xoài Nóng là “Ủy ban Giải phóng” – lấy tên là báo Giải phóng – cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Xứ này.

Đồng thời, Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức hội nghị mở rộng và ra chỉ thị Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị lịch sử này do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo là kim chỉ nam hành động của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật, cứu nước. Các nhà sử học đánh giá, chỉ dẫn Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta có tác dụng quyết định trực tiếp đến thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Chỉ thị Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được Tổng Bí thư Trường Chinh cử vào Nam bằng nhiều con đường do liên lạc đưa đến. Ngoài bản do ông Lý Chính Thắng và bà Nguyễn Thị Kỷ mang đến, một bản khác do ông Trịnh Xuân Cảnh chuyển nhượng.

Miền Nam Việt Nam - Những ngày Cách mạng Tháng Tám: Khu ủy - ảnh 1

Anh Bùi Lâm

Ông Trịnh Xuân Cảnh nói với nhà sử học Trần Giang nội dung sự việc: “Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 1945, tôi ra Bắc, lại gặp một đồng chí da trắng, mắt sáng. còn giao nhiệm vụ dẫn một đồng chí tên Thư vào Sài Gòn gặp đồng chí Kiều (tức đồng chí Lê Hữu Kiều – Bí thư Xứ ủy Nam Bộ), tôi rất vui với cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, sau khi Tháng Tám thành công. Cách mạng, tôi được biết người đưa hồ sơ và nhiệm vụ cho tôi là đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng ta, đồng chí Thư tên là Bùi Lâm, được Trung ương cử đi hợp nhất hai Đảng bộ Tiền phong và Giải phóng; và tài liệu tôi mang vào Nam tháng 5 năm 1945 là chỉ thị lịch sử Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Đặc phái viên Bùi Lâm

Tháng 6-1945, Tổng Bí thư Trường Chinh cử đồng chí Bùi Lãm vào Nam Kỳ truyền đạt chỉ thị của Trung ương kêu gọi đảng viên Nam Kỳ nhanh chóng đoàn kết, chung sức chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, mời đại biểu hai nước. . Ủy ban lên Việt Bắc dự Hội nghị Tân Trào.

Trước khi đi, đồng chí Bùi Lâm được đồng chí Trường Chinh gửi thư của Trung ương cho các đồng chí Nam Kỳ và căn dặn:

“Bác vào đó truyền đạt chủ trương của Trung ương, nghiên cứu tình hình rồi báo cáo với Trung ương và mời đại biểu hai bên dự Hội nghị Tân Trào”.

\N

Đầu tháng 7-1945, khi vào đến Sài Gòn, đồng chí Bùi Lâm với tư cách là đặc phái viên của Trung ương đã triệu tập lãnh đạo hai Xứ ủy để bàn việc thành lập Ủy ban hành động chung. Đảng ủy Tiền phong cử đồng chí Lý Chính Thắng, Bùi Công Trừng; Khu ủy giải phóng cử bà Nguyễn Thị Thập và ông Hoàng Dư Khương. Ủy ban hành động chung do ông Bùi Lâm làm Trưởng ban.

Đồng chí Bùi Lâm là người được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giác ngộ cách mạng từ thời còn ở Pháp; Năm 1927, ông đến Trường Đại học Phương Đông ở Mátxcơva (Liên Xô) học cùng đồng chí Trần Phú (Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, theo đường dây liên lạc bí mật, các đồng chí Bùi Lắm, Trần Phú… sang Pháp trở về Việt Nam. Tháng 4 năm 1930, nhóm thanh niên yêu nước này trở về Hồng Kông (lúc đó là nhượng địa của Đế quốc Anh). Tại đây, hai ông Bùi Lâm và Trần Phú được bà Nguyễn Thị Minh Khai (nay lấy bí danh là Lý Huệ Phương), một học trò cũ của ông Trần Phú ở Trường Quốc Học Vinh (Nghệ An) đón về. Bà Nguyễn Thị Minh Khai, là cán bộ Văn phòng phía Đông của Quốc tế Cộng sản, đưa họ đến nhà một cơ sở cách mạng ở Cửu Long. Đây là nơi làm việc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (khi đó lấy bí danh là Vương). Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giữ đồng chí Bùi Lâm tại Văn phòng Quốc tế Cộng sản. Năm 1931, đồng chí Bùi Lâm về nước tham gia Xứ ủy Nam kỳ. Cùng làm việc tại Sài Gòn lúc bấy giờ có Tổng Bí thư Trần Phú, cùng các ông Ngô Đức Trí (Thường vụ Trung ương Đảng), Bùi Công Trừng …

Sau thất bại của cao trào cách mạng 1930 – 1931, Bùi Lâm bị thực dân Pháp bắt đày đi nhiều nhà tù … Lúc này, ông về Sài Gòn làm Trưởng ban Hành động liên khu.

Tuy nhiên, hai nhóm vẫn chưa thống nhất với nhau. Đảng bộ Tiền phong và Đảng bộ Giải phóng vẫn tồn tại riêng rẽ. Mặc dù đồng chí Bùi Lâm là cán bộ từng học ở Liên Xô, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ (1930), nhưng khả năng làm sáng tỏ những vấn đề nảy sinh trong Đảng bộ Nam Kỳ lúc này không hề đơn giản.

Trên thực tế, ngay cả khi phát động khởi nghĩa giành chính quyền và giữ chính quyền, nhân sự của chính quyền giáo xứ sau khi khởi nghĩa thành công, họ vẫn bị chia rẽ: Xứ ủy Tiền phong và Xứ ủy Giải phóng. (còn tiếp)

Ông Bùi Lâm (1905 – 1974) tên thật là Nguyễn Văn Ri, quê quán Gia Hòa, H.Vũ Bản, Nam Định. Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ (1930), Chánh án Tòa án quân sự đặc biệt, Viện trưởng Công tố Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Bungari và Cộng hòa Dân chủ Đức, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Viện kiểm sát…

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *