Mặt trận vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý

Rate this post

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma túy góp phần ổn định ANTT. và tình hình đặt hàng trên địa bàn tỉnh.

Chú ý tuyên truyền

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm của Mặt trận các cấp. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cùng cấp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong Đảng viên. , công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các cuộc họp, giao ban, qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. . Kết quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức 2.970 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng chống mua bán người và thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi. đen với khoảng 1 triệu người tham dự. Phát 28.000 tờ rơi, phát trên hệ thống truyền thanh 156 tin với thời lượng 5.421 giờ thông báo tình hình, phương thức hoạt động của các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ở cơ sở. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và lực lượng Công an tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng ghép trong các chương trình, diễn đàn chuyên đề đã góp phần nâng cao trách nhiệm của nhân dân. trách nhiệm của công an nhân dân và ý thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy …

Xây dựng mô hình điểm

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn lựa chọn khu dân cư thôn, khu phố để xây dựng mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm” và ma túy “. Trên cơ sở lựa chọn các mô hình điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn khảo sát thực trạng an ninh trật tự, ma túy, tội phạm, ổ nhóm, tệ nạn xã hội … Tổ chức họp ban chỉ đạo và các nhóm trọng điểm xây dựng mô hình làm chủ và giao nhiệm vụ lồng ghép nội dung xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư phòng, chống tội phạm và ma túy” vào quy ước, tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. …

Kết quả 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp xây dựng và nhân rộng 40 điểm mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm và ma túy” tại các thôn, khu phố của 5 huyện, thị (Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, La Gi, Bắc Bình). Một số huyện trong tỉnh chưa đủ điều kiện để triển khai, nhân rộng mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm và ma túy” nên lựa chọn một số giải pháp hữu hiệu từ các mô hình khác để nhân rộng ra các khu dân cư trong cả nước. Huyện. Các mô hình tiêu biểu “Đèn an ninh”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư không vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”… được phát động nhân dân tham gia. Qua đó, đã vận động nhân dân cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật để cơ quan có thẩm quyền xử lý, chứng cứ đã giúp ngành Công an điều tra làm rõ 108 vụ. , bắt 145 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa người vi phạm về ANTT, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện để truy bắt. cưỡng chế, răn đe, giáo dục 781 đối tượng phạm tội, ma túy …

Từ những kết quả trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự, đấu tranh, phòng, chống. tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *