Mãi mãi sáng ngời tinh thần Cách mạng

Rate this post

(HNM) – Trong những ngày này, khắp các tuyến phố của Thủ đô rợp bóng cờ hoa, tràn ngập không khí hân hoan chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc – kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. 2-9. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô ôn lại những giá trị của thời khắc lịch sử thiêng liêng, mãi mãi tự hào, khắc sâu và cùng nhau phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, để Thần Cách mạng mãi mãi soi sáng.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Đỗ Tâm

Bà Nhữ Thị Lệ Nga, 60 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn Tế Quả, xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai):
Khơi dậy khát vọng vươn lên

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã trở thành động lực, sức mạnh to lớn, là hành trang vô giá để Đảng bộ và nhân dân Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Hà Nội. Thủ đô, đất nước trong tình hình mới. Tinh thần ấy là ngọn lửa bất diệt sáng mãi, hun đúc khát vọng để mỗi người dân nâng cao trách nhiệm, vươn lên xây dựng Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Mai, cán bộ tiền khởi nghĩa, số nhà 129, ngõ 131, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy):
Nguồn sức mạnh giúp chúng ta làm nên những điều kì diệu mới

Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu to lớn. Trước tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá chế độ ta; suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19; Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên … đang là thách thức, nguy cơ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Những nhiệm vụ to lớn trước mắt và thời gian tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ. cơ hội, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế. Trong hành trình đó, truyền thống cách mạng là cội nguồn sức mạnh giúp chúng ta lập nên những kỳ tích mới.

Ông Đỗ Hùng, 60 tuổi, chi bộ 4, phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân):
Tận dụng những bài học kinh nghiệm quý giá

Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng ta sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu từ tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua tất cả khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Để hoàn thành tốt các mục tiêu này, theo tôi, Thủ đô Hà Nội cần duy trì nền nếp, trật tự, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, nếp sống văn minh …

Ông Lê Trọng Duẩn, 40 tuổi, chi bộ 16, phường Đức Giang (quận Long Biên):
Đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Độc lập, tự do là những giá trị sâu sắc và cao quý mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại cho dân tộc và nhân dân ta. Nhưng giá trị đó chỉ phát huy hết ý nghĩa khi cuộc sống của con người ngày càng ấm no, hạnh phúc; xã hội ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nước độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Thấm nhuần lời dạy của Người, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bước ra khỏi chiến tranh, Đảng ta không ngừng quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. của người dân. Đến nay, Việt Nam đã lọt vào danh sách các nước có thu nhập trung bình trên thế giới; Thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, khang trang… Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, nhân dân kỳ vọng Đảng ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, tranh thủ mọi thời cơ để có những quyết sách đúng đắn. , kịp thời, đưa sự phát triển của đất nước lên tầm cao mới.

Cô Hoàng Thị Thùy Dương, giáo viên Trường THCS Uy Nỗ, xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh):
Tích cực đổi mới và sáng tạo

Thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và những bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng vĩ đại này có giá trị trường tồn, là nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục tiến lên, giành nhiều thắng lợi mới. . Đó là bài học về xây dựng Đảng, bài học về tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, về tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường … Trong công cuộc dựng nước Thủ đô, mong mỗi cán bộ, đảng viên chung tay, đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tự rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt trách nhiệm, trở thành tấm gương sáng trong công tác và cuộc sống; tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, lề lối làm việc của cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ mới.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *