Lý Nhân (Hà Nam): Phát huy tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế

Rate this post

Theo đồng chí Lê Đức Nhượng, lợi thế của huyện là chủ sở hữu lực lượng lao động dồi dào, điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp như: Lúa, hoa màu, cây công nghiệp, phát triển nuôi dưỡng, gia cầm, thủy sản. Chính vì vậy Lý Nhân đã tập trung khai thác để lợi thế này và trong tương lai vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế…

Chú trọng địa phương triển khai lồng ghép các chương trình, chủ đề, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm chuyển các cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nhanh hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và chống nền nghèo.

Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, vụ Đông 2021 – 2022 toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng 3.087,3 ha, đạt 93,3% kế hoạch; Vụ Xuân là 7.853,6 ha, đạt 108,5% kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị chuyên nghiệp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến trình khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là các bộ tiến trình về giống nhau, các biện pháp kỹ thuật hướng dẫn sử dụng phân tích , chuyên gia phân tích phần tử dùng để giảm chi phí sản xuất và cây trồng tăng cường năng lực; triển khai thực hiện đề án “Phát triển khay mạ, máy tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2023” nhằm nâng cao tỷ trọng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Địa chỉ tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, xã hợp tác (HTX), tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa với tổng diện tích hơn 486,8 ha, đạt 41% kế hoạch; diện tích chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 300ha, đạt 43,9% kế hoạch.

Cạnh đó, huyện Lý Nhân có 15 mô hình tích tụ ruộng để liên kết sản xuất rau củ, cây ăn quả các loại với diện tích gần 60ha với 30 HTX sản xuất nông nghiệp sạch cùng nhiều tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp sạch khác …

Lĩnh vực nuôi dưỡng, toàn huyện có tổng số đàn lợn 120.830 con, đàn trâu bò hơn 7.865 con, đàn gia cầm trên 1.840.000 con, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.480 ha (trong đó có 02 vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Phúc Phúc với diện tích 09ha, xã Chân Lý 21,77ha và 05 mô hình nuôi cá “sông trong ao” tại 2 xã Trần Hưng Đạo và xã Nguyên Lý với 408 lồng cá trên sông Hồng).

Đặc biệt, để phát huy tinh thần đoàn kết cũng như phát huy hiệu quả nội lực, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Lý Nhân đề ra các giải pháp, phân công cho các cơ quan của huyện được phân tích giúp đỡ các xã tích cực tích cực thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, có 5 xã Nhân Bình, Xuân Khê, Đức Lý, Nhân Chính, Hợp Lý đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 xã Chính Lý, Trần Hưng Đạo đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022.

Xây dựng ban đầu hoạt động một số dự án lớn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong đó, có 44 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư và 18 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ quản lý bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, địa phương còn tâm đầu tư phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên bàn, hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm và lập hồ sơ UBND tỉnh về việc thành lập 02 cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Đức Lý, cụm công nghiệp Thái Hà). Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm an toàn điện, cung cấp điện liên tục, sử dụng điện an toàn, phục vụ các công việc chính của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo phát triển mạnh mẽ các công trình tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh, thương mại, dịch vụ; duy trì, phát triển làng nghề có thương hiệu trên thị trường như: Bánh đa nem, cá kho Vũ Đại, ngự Đại Hoàng, đồ gỗ; quan tâm xây dựng hệ thống truyền thông sản phẩm nhãn hiệu của địa phương.

Tổng thu ngân sách địa phương hiện đạt 899,54 Tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch năm, trong đó: thu từ kinh tế trên địa bàn 121,673 Tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch; thu từ quyền sử dụng đất thực hiện 66,228 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch. Tổng chi ngân sách ước tính thực hiện 642,228 tỷ đồng, bằng 65,4% năm.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển đổi tích cực; các hoạt động văn hóa thông tin từng bước phát triển và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân trên địa bàn. Chất lượng giáo dục – đào tạo ngày càng được nâng cao, hệ thống lớp, tiếp tục được củng cố, ổn định, tạo cơ hội và đáp ứng tốt hơn như yêu cầu của học sinh, góp phần tích cực thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 66/66 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 34/66 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác khám, chữa bệnh, vận hành sức khỏe cho nhân dân được duy trì, bảo đảm; công việc truyền thông, giám sát và phòng, chống COVID dịch bệnh – 19 được thực hiện kịp thời, hiệu quả; number of a new new style down, multi number of positive positive features with the current expression, character way and value at home; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng, nhất là đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, không xảy ra tai biến chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Lê Đức Nhượng cho biết thêm: Điểm sáng nữa là Lý Nhân luôn lo việc xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; Đội ngũ cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có định hướng, chỉ đạo phù hợp với nhu cầu, sự tự nguyện của nhân dân. Chặng đường đi trước vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, bài hát với ý chí và quyết tâm cao, Đảng bộ và chính quyền lực lượng Lý Nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thử thách vượt qua khó khăn, thử thách, hái thêm nhiều thành phần quan trọng trên mọi lĩnh vực.

“Với sự lãnh đạo, chỉ sự quyết định của cấp lãnh đạo, chính quyền từ cấp cơ sở, sự tham gia của các cơ quan và niềm tin tưởng, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân nên tạo ra những trò chơi màu tươi sáng trong “bức tranh” kinh tế – xã hội những tháng đầu năm của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đúng hướng, tạo nền tảng quan trọng để kinh tế phục hồi vững chắc, đà tăng trưởng cho địa phương trong những ngày cuối năm 2022 và những năm tiếp theo … ”, đồng chí Lê Đức Nhượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân chia sẻ. /.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *