Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Ngày 15/8/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 104 / NQ-CP của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030. . .

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý với Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế; Trong đó, vắc xin vi rút Rota sẽ được giới thiệu từ năm 2022, vắc xin phế cầu từ năm 2025, vắc xin ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vắc xin cúm mùa từ năm 2030.

Nghị quyết nêu rõ phạm vi, số lượng đối tượng theo đề xuất của Bộ Y tế. Trong trường hợp huy động viện trợ, hỗ trợ trong nước hoặc bổ sung từ ngân sách nhà nước, Bộ Y tế sẽ quyết định xem lộ trình này có thể thực hiện sớm hơn hay không.

Chính phủ đồng ý cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương được mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu được tiếp cận với giá ưu đãi cho các nhóm nguy cơ. khác với Tiêm chủng mở rộng từ năm 2022 đến năm 2025 để khuyến khích người dân tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí mua vắc xin theo lộ trình. Ngân sách địa phương bố trí kinh phí để tổ chức triển khai công tác tiêm phòng trên địa bàn.

Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn do tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022 – 2030 của Bộ Y tế theo quy định.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí mua vắc xin theo lộ trình tăng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng ngân sách địa phương để mua các loại vắc xin đã được cấp phép bổ sung vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022 – 2030 và tổ chức triển khai tiêm chủng.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương phối hợp với Bộ Y tế hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung đã được Bộ Y tế phê duyệt. Sở y tế cấp phép lưu hành tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao ngoài Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *