Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

Rate this post

Cuối tháng 9, tức nửa đầu tháng 10/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 và đợt 1 năm 2022. Đáng chú ý, TVT chia cổ tức tỷ lệ 25%.

– Công ty Cổ phần Việt Thắng (Mã TVT): Ngày 26/09/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 5/10/2022.

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (Mã ACC): Ngày 26/09/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 19/10/2022.

– Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Mã DPC): Ngày 26/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 7/10/2022.

– Công ty Cổ phần Cơ điện và Hệ thống ống nước Hải Phòng (Mã DNC): Ngày 27/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 14/10/2022.

– Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (mã BGT): Ngày 27/09/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 11% (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 5/10/2022.

– Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Mã DQC): Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 14/10/2022.

– Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (Mã SZE): Ngày 03/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán 21/10/2022.

– CTCP Bao bì Tân Khánh An (mã TKA): Ngày 03/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 17/10/2022.

– CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Mã SNZ): Ngày 05/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 26/10/2022.

– Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 (Mã HD2): Ngày 05/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 28/10/2022.

– Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Mã XMP): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 26/10/2022.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *