Kịp thời và đúng quy định | Báo Quảng Nam TRỰC TUYẾN

Rate this post

(QNO) – Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo kế hoạch, từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã cập nhật, bổ sung nhiều diện tích rừng biến động trong địa bàn chi trả nên tiến độ giải ngân đến các chủ rừng và cộng đồng dân cư thôn, bản được đảm bảo.

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang chi trả đợt 2, tháng 8 năm 2022 cho cộng đồng thôn, bản xã Ch'Om (Tây Giang).
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang chi trả đợt 2, tháng 8 năm 2022 cho cộng đồng thôn, bản xã Ch’Om (Tây Giang).

Thêm nhiều khu vực biến hơn

Sự chồng chéo, không rõ ràng trong số liệu quy hoạch 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất) ở nhiều địa phương miền núi luôn khiến các cơ quan chức năng lúng túng trong việc xác định diện tích chính xác. chi trả DVMTR theo từng thời điểm. Vì vậy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng nguồn ảnh viễn thám theo thời gian thực, khoanh vùng các khu vực có diễn biến, gửi số liệu diễn biến rừng đến các chủ rừng để kiến ​​nghị.

Ngoài ra, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam làm việc với Kiểm lâm các huyện miền núi, Phòng NN & PTNT huyện, các chủ rừng và các xã triển khai Kế hoạch 392 ngày 18/1/2022 của UBND tỉnh, Quyết định số 47 ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 38 ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về địa bàn chi trả bổ sung; hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng tại các khu vực chi trả DVMTR chờ đợi 1 và 2 năm 2022.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam luôn cập nhật số liệu diễn biến rừng để các chủ rừng tham mưu, chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng diện tích.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam luôn cập nhật số liệu diễn biến rừng để các chủ rừng tham mưu, chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng diện tích.

Từ kết quả rà soát diện tích biến động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 13.680 ha diện tích chi trả DVMTR tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My, 4 cộng đồng dân cư ở địa bàn tỉnh. Huyện Bắc Trà My; Xã Duy Sơn (Duy Xuyên); 5 xã của huyện Đại Lộc; Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Nông Sơn và Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang.

Tại xã Ch’Om (Tây Giang), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh vừa hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả DVMTR của các địa phương và chủ rừng (Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang). Đến nay, diện tích rừng giao khoán cho 64 cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tây Giang là gần 37.200 ha; Các chủ rừng đã giải ngân 2 khoản chi trả DVMTR cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Ông Phạm Phú – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam đánh giá: “Đến thời điểm này, công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả DVMTR đối với các chủ rừng và UBND các xã vừa kịp thời, vừa chặt chẽ, đúng quy định”.

Thu đúng, thu đủ

Cán bộ giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Cán bộ giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Một động thái cứng rắn là mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả DVMTR, đồng thời đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đàm phán, ký kết hợp đồng và thu số tiền ủy thác chi trả DVMTR của các doanh nghiệp sản xuất thủy điện đúng hạn.

Cụ thể, chính quyền tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thủy điện trên địa bàn tỉnh chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam gồm: Công ty Cơ khí áp lực Mạnh Nam – Thủy điện Tà Vị và HTX Kinh doanh dịch vụ Duy Sơn II – Nơi có nhà máy thủy điện Duy Sơn 2, phải khẩn trương ký hợp đồng và nộp tiền DVMTR trước ngày 10/8/2013.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đóng góp nguồn thu lớn cho chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.  Trong ảnh là nhà máy thủy điện Sông Tranh 4, thuộc huyện Hiệp Đức
Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đóng góp nguồn thu lớn cho chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong ảnh là nhà máy thủy điện Sông Tranh 4, thuộc huyện Hiệp Đức

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thủy điện trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng ủy thác nhưng chưa thực hiện chi trả tiền DVMTR theo quy định, gồm: Công ty cổ phần Sông Ba có thủy điện Khe Diên, Công ty cổ phần xây dựng 699 có thủy điện Trà Lĩnh 3, Geruco Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Con có Thủy điện Sông Kôn 2, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng có Thủy điện An Điềm 2 có trách nhiệm thanh toán đầy đủ. chi trả dịch vụ môi trường rừng trước ngày 31/7/2013.

Ở cấp quốc gia, đến thời điểm này, cả nước đã thu tiền DVMTR đạt 73,86% kế hoạch năm 2022 và đạt 111,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thu. đạt 81,1% và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các địa phương đạt 69,74% kế hoạch năm 2022.

Ban quản lý khu bảo tồn sao la trong buổi tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng tháng 8/2022
Ban quản lý khu bảo tồn sao la trong buổi tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng tháng 8/2022

Nhìn nhận những hạn chế trong chính sách chi trả DVMTR 8 tháng đầu năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam khẳng định, tại một số địa phương, tiến độ giải ngân tiền DVMTR còn chậm và kéo dài, một số tỉnh có nguồn thu. từ chi trả DVMTR thấp và cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện nên khó triển khai các hoạt động; Trình độ dân trí của hầu hết các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng còn thấp, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên khó thanh toán qua tài khoản ngân hàng …

Nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 156 của Chính phủ sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến ​​nghị trong thời gian tới sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định này. Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả DVMTR; hướng dẫn thu tiền dịch vụ môi trường rừng các loại hình mới.

Số tiền chi trả DVMTR được xác định như thế nào?

Kiểm lâm tuần tra lưu vực nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng VQG Sông Thanh

Tại Điều 59 Nghị định 156/2018 / NĐ-CP quy định mức chi và xác định mức chi trả DVMTR như sau:

– Mức chi trả DVMTR đối với hộ sản xuất thủy điện là 36 đồng / kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền DVMTR là sản lượng điện của các công trình thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.

– Mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản xuất, cung cấp nước sạch là 52 đồng / m3 nước thương mại. Sản lượng nước dùng để tính tiền DVMTR là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất, cung cấp nước sạch để bán cho người tiêu dùng. Số tiền phải trả trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng lượng nước thương phẩm trong kỳ thanh toán (m3) nhân với số tiền chi trả DVMTR trên 1m3 nước (52 đồng / m3).

– Mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước từ nguồn nước là 50 đồng / m2.3. Lượng nước dùng để tính tiền chi trả DVMTR là lượng nước sử dụng của cơ sở sản xuất công nghiệp tính theo đồng hồ đo nước hoặc theo lượng nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc theo văn bản mua bán nước giữa cơ sở và cơ sở công nghiệp. cơ sở sản xuất công nghiệp với đơn vị kinh doanh nước. Số tiền phải trả trong kỳ thanh toán được xác định theo khối lượng nước (m3) do các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhân với tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên 1m3 nước (50 đồng / m3).

– Mức chi trả DVMTR của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 63 Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% trên tổng doanh thu. doanh thu thực hiện trong kỳ; Mức chi cụ thể dựa trên cơ sở và điều kiện thực tế, do bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR thỏa thuận.

– Mức chi trả dịch vụ môi trường của doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp liên kết với hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu là 1%. tổng doanh thu thực hiện trong kỳ; Mức chi cụ thể dựa trên cơ sở và điều kiện thực tế, do bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR thỏa thuận.

Khi giá bán lẻ điện, nước bình quân chung quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có biến động tăng hoặc giảm 20%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ quyết định việc điều chỉnh mức chi trả DVMTR tương ứng.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *