Khai báo thu nhập và tài sản

Rate this post

Chiều 9-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương và Trường Chính trị tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập.

Đ / c Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Duy Quý – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018 / QH14 ngày 20/11. / 2018 và Nghị định 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, phổ biến Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát thu ban hành kèm theo Quyết định số 56, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Đồng chí Võ Duy Quý – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến nội dung kê khai tài sản, thu nhập

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức Công an nhân dân, Sĩ quan Quân đội nhân dân, Quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Luật quy định: Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở lên đang công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua Hội nghị giúp các đại biểu nắm vững việc kê khai tài sản, thu nhập theo Mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai đối với công tác cán bộ. . Mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và danh sách những người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo Nghị định 130, ngày 30/10/2020 của Chính phủ …

Các đại biểu tham dự

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *