HTX thủy sản phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường

Rate this post

Trồng và bảo vệ rừng góp phần chống biến đổi khí hậu

Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến ngày càng phức tạp. Để phát triển lâm nghiệp tổng hợp và trồng rừng …

Phân loại rác tại nguồn với sự hợp tác của HTX

Nhận thấy yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nhiều HTX đã tiên phong …

Xu hướng 'xanh hóa' sản xuất công nghiệp trong HTX

Chiến lược phát triển của Thủ đô đã chỉ ra rằng phát triển bền vững bao gồm ba trụ cột chính: tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *