Hàng tồn kho tăng mạnh, May Việt Tiến (VGG) báo lãi vỏn vẹn 51 tỷ đồng trong quý II

Rate this post

Do chi phí bán hàng tăng mạnh nên quý II năm nay, VGG ghi nhận lãi ròng giảm 21%, còn 51 tỷ đồng. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp này cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Mã chứng khoán: VGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II / 2022. Theo đó, doanh thu thuần tăng 13% lên 2.373 tỷ đồng; Giá vốn hàng bán tăng 11% lên 2.144 tỷ đồng nên lãi gộp 229 tỷ đồng – tăng 30% so với quý II / 2021.

Trong kỳ VGG có 31,77 tỷ đồng doanh thu tài chính – tăng 24% so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng mạnh gấp 4,4 lần cùng kỳ lên 34 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh, liên kết trong kỳ lãi 13 tỷ đồng – giảm nhẹ 9% so với quý II / 2021. Chi phí bán hàng bất ngờ tăng 75% lên 110 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ lên 67 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, VGG lãi sau thuế gần 51 tỷ đồng – giảm 21% so với quý II / 2021. EPS đạt 829 đồng / cổ phiếu.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp giải thích là do chi phí bán hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

doanh-thu-thu-may-viet-tien-vgg-cac-quy-gan-day.png
Đơn vị: Tỷ đồng

Trong nửa cuối năm 2022, VGG ghi nhận doanh thu tăng 9% lên 3.892 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 92 tỷ đồng và 78 tỷ đồng – tương ứng tăng 8% và 10% so với cùng kỳ. EPS tăng lên 1.301 đồng / cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 576 tỷ đồng.

Năm 2022, VGG đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng – tăng 8% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế tăng 51% lên 150 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến hết quý II / 2022, tổng tài sản của VGG đạt 5.008 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho là 1.206 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với đầu năm. khoảng thời gian. Công ty đang phải trích lập dự phòng gần 2 tỷ đồng cho hàng tồn kho này. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 19%, chủ yếu là phải thu khách hàng ngắn hạn đạt gần 1.160 tỷ đồng.

Trong quý II, VGG phát sinh khoản phải thu mới hơn 193 tỷ đồng từ Mitsubishi Fashion Co.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của VGG đến cuối quý II / 2022 tăng 20% ​​lên gần 3.120 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 98% tổng nợ phải trả của công ty, trong đó phải trả người bán ngắn hạn tăng 40% so với đầu năm lên hơn 1.918 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn cũng tăng 57% lên hơn 110 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay ngắn hạn và dài hạn hơn 134 tỷ đồng ghi nhận tăng 90% do vay ngắn hạn tăng 57% lên hơn 110 tỷ đồng và phát sinh thêm khoản vay dài hạn hơn 23 tỷ đồng. .

Về dòng tiền, trong 2 quý đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh cải thiện từ âm 350 tỷ đồng xuống chỉ còn âm 153 tỷ đồng; dòng tiền hoạt động tài chính chuyển từ âm 151 tỷ đồng sang dương 11 tỷ đồng nhờ vay nợ tăng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư giảm mạnh từ 222 tỷ đồng xuống còn 64 tỷ đồng nên dòng tiền thuần trong kỳ vẫn âm 78 tỷ đồng.

Trong năm nay, VGG dự kiến ​​sẽ chi 100 tỷ đồng xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Dệt may Bình An (Bình Dương). Ngoài ra, công ty cũng dự kiến ​​chi 70 tỷ đồng để tăng vốn góp tại đơn vị, 5 tỷ đồng đầu tư máy móc chuyên dụng, 30 tỷ đồng xây văn phòng tại Hà Nội và 5 tỷ đồng nâng cấp môi trường. trường làm việc.

VGG dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Với hơn 44 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VGG dự kiến ​​sẽ chi gần 53 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 12/8/2022, cổ phiếu VGG đứng giá 42.500 đồng / cổ phiếu.

May Việt Tiến (VGG): Lợi nhuận quý I / 2022 gấp 6 lần so với cùng kỳ

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *