Hải Phòng & Bà Rịa

Rate this post

Chính phủ vừa công bố danh sách 34 cảng biển của Việt Nam. Theo danh sách này, trong tổng số 34 cảng biển Việt Nam có 2 cảng biển đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cả nước có 34 cảng biển, trong đó có 2 cảng loại đặc biệt là Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cả nước có 34 cảng biển, trong đó có 2 cảng loại đặc biệt là Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh minh họa.

Đồng thời, 11 cảng biển được công bố loại I gồm cảng biển Quảng Ninh, cảng biển Thanh Hóa, cảng biển Nghệ An, cảng biển Hà Tĩnh, cảng biển Đà Nẵng, cảng biển Quảng Ngãi, cảng biển Bình Định, cảng biển Hải Phòng. Cảng biển Khánh Hòa, cảng biển TP.HCM, cảng biển Đồng Nai, cảng biển Cần Thơ.

Bên cạnh đó, 7 cảng biển loại II gồm cảng biển Quảng Bình, cảng biển Quảng Trị, cảng biển Thừa Thiên Huế, cảng biển Bình Thuận, cảng biển Đồng Tháp, cảng biển Hậu Giang và cảng biển Trà Vinh.

Ngoài ra, 14 cảng biển loại III gồm Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2021 quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo Nghị định này, tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam bao gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển.

Trong đó, dDựa trên điểm số, các cảng biển được đánh giá và phân loại thành 4 loại. Thứ nhất, cảng biển đặc biệt có tổng điểm trên 90 điểm; Cảng biển loại I có tổng điểm trên 70 điểm đến 90 điểm; Cảng biển loại II có tổng điểm từ 50 đến 70 điểm; Cảng biển loại III có tổng điểm dưới 50 điểm.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *