Ghi nhận doanh thu một lần từ khu công nghiệp, Idico báo lãi kỷ lục gần 1.500 tỷ đồng trong quý II

Rate this post

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Idico đạt 1.751 tỷ đồng, gấp 5,1 lần mức lợi nhuận 343 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2021.

Tổng công ty Idico – CTCP (mã chứng khoán IDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều thông tin gây bất ngờ.

Tính riêng quý II, doanh thu thuần tăng 161,8% so với cùng kỳ, lên 3.308 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng 34,7% lên 1.446 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.862 tỷ đồng, gấp 9,8 lần mức lãi gộp 190 tỷ đồng đạt được quý II năm ngoái.

screen-shot-2022-08-08-at-15.40.15.png

Trong quý, doanh thu tài chính đạt hơn 47 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 278 tỷ đồng ghi nhận quý 2 năm ngoái. Chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống 29 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Loại trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý II của Idico đạt 1.467 tỷ đồng, gấp 5,6 lần mức lãi 262 tỷ đồng đạt được quý II / 2021. Đây cũng là mức lãi quý kỷ lục mà Idico từng đạt được.

screen-shot-2022-08-08-at-16.41.08.png

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Idico đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí vốn chỉ tăng 39,1% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.277 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính khiến doanh thu nửa đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu dịch vụ của Khu công nghiệp. Idico cho biết, nửa đầu năm 2022, Tổng công ty ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng tại các Dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 và Hựu Thạnh đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định. nên doanh thu từ mảng này tăng mạnh. Cụ thể, nửa đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ khu công nghiệp đạt 360 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2022 tăng hơn 8 lần lên 3.060 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh điện tiếp tục đóng góp khoảng 1.400 tỷ đồng doanh thu, ít biến động so với cùng kỳ năm trước. Ngành kinh doanh xây dựng, thu phí cầu đường, bất động sản tuy có biến động nhưng không đáng kể.

screen-shot-2022-08-08-at-16.38.14.png

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 119 tỷ đồng, giảm gần 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Idico ghi nhận khoản doanh thu chuyển nhượng cổ phần đạt 260 tỷ đồng trong quý II năm ngoái. Tuy nhiên, quý II năm nay, công ty lãi hơn 50 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 117 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí kinh doanh chứng khoán (45 tỷ đồng). Nhìn chung, hoạt động mua bán chứng khoán trong kỳ của công ty không mang lại lợi nhuận đáng kể.

Kết quả, nửa đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Idico gấp 5,1 lần cùng kỳ lên 1.751 tỷ đồng.

screen-shot-2022-08-08-at-16.22.25.png

Về dòng tiền, tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2022 đạt 514 tỷ đồng, trong đó ngoài tiền tại quỹ, công ty còn có tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 197 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tỷ đồng. VND. 280 tỷ đồng (tăng 100 tỷ đồng so với đầu năm). Ngoài ra, Idico còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng tổng cộng 1.858 tỷ đồng (giảm 187 tỷ đồng so với đầu năm).

Về khoản vay, báo cáo ghi nhận dư nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 30/6/2022 là hơn 492 tỷ đồng, giảm khoảng 950 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 766 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.850 tỷ đồng.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *