Fanart Friday, Too: Striking Asuna

Rate this post

Ở cấp trên của anime nổi tiếng, Kiếm thuật trực tuyến có thể là loạt phim gây chia rẽ nhất, nhưng có một điều, tất cả chúng ta đều có thể đồng ý: Asuna thật tuyệt vời.

【iJac Ray】“Yuki Asuna” ☆

in lại với sự cho phép

Câu chuyện của bạn thú vị hơn nhiều so với câu chuyện của Asuna và Rukia

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *