Đến năm 2030, Quảng Ngãi sẽ có gần 50 triệu m2 sàn nhà ở

Rate this post

(Xây dựng) – Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, địa phương sẽ phát triển mới 9.764.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn lên 49.830.000m2.Vào năm 2030, ngai vàng sẽ có sức chứa 50 triệu mét vuông
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt gần 50 triệu m2 sàn dân cư.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành.

Theo đó, quan điểm phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới, ngoài việc tuân thủ các quan điểm đã nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, còn tuân thủ các quan điểm sau, như: cơ chế thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật. ; điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Đồng thời, phải đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu về nhà ở nhưng hài hòa với khả năng huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở. Cùng với đó là phát triển nhà ở theo hướng hiện đại, cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc phát triển nhà ở.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở. Cũng như sử dụng các nguồn lực từ ngân sách kết hợp với các nguồn lực kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình người có công với cách mạng; Đề cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong việc bố trí, đảm bảo chỗ ở cho công nhân, viên chức và học sinh, sinh viên.Vào năm 2030, ngai vàng sẽ có sức chứa 50 triệu mét vuông
Việc phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, mục tiêu chung là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển sử dụng đất. Phát triển nhà ở; hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về số lượng, cơ cấu và chất lượng; Tăng tỷ trọng nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới; Tập trung nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi phát triển mới 7.651.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 40.066.000m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,9m2 sàn / người, trong đó: Khu vực thành thị đạt 35m2 sàn / người, khu vực nông thôn đạt 27,2m2 sàn / người; Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích ở tối thiểu 10 m2 sàn / người. Phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố lên 98%, hạn chế phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển thêm 9.764.000 m2 sàn nhà ở mới, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 49.830.000 m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33m2 sàn / người, trong đó: Khu vực thành thị đạt 37m2 sàn / người, khu vực nông thôn đạt 29m2 sàn / người.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn / người. Đồng thời, nâng tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn tỉnh lên 98,5% vào năm 2030; Hạn chế phát sinh nhà mới thiếu kiên cố, xóa bỏ cơ bản nhà ở đơn sơ. Cùng với đó, 90% nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *