Đề xuất người đứng đầu Ban cán sự đảng, Bộ trưởng sử dụng xe công vụ giá tối đa 1,55 tỷ đồng

Rate this post

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến ​​nhân dân dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo nghị định được xây dựng trên quan điểm ô tô cùng với các tài sản khác (trụ sở làm việc, máy móc, thiết bị …) quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công cho xã hội.

Căn cứ danh mục các chức danh, chức danh quy định tại Kết luận số 35-KL / TW ngày 05/5/2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục duy trì việc phân chia chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô. xe công cộng thành 4 nhóm theo quy định hiện hành.

Đề xuất người đứng đầu Ban cán sự đảng, Bộ trưởng sử dụng xe công vụ giá tối đa từ 1,55 tỷ - 1,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đề xuất tăng giá mua xe ô tô công với một số chức danh

Nhóm thứ nhất là các chức danh thường xuyên sử dụng xe ô tô kể cả khi nghỉ việc, không quy định mức giá, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Nhóm 2 là các chức danh được sử dụng xe ô tô thường xuyên trong thời gian công tác, không có giá cố định, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. . Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nhóm 3 là chức danh thường xuyên sử dụng xe ô tô công trong thời gian công tác, được chia thành 3 mức với 3 mức giá mua xe là 1,5, – 1,55 – 1,6 tỷ đồng / xe, thay thế theo quy định. Hiện tại chỉ có 1 mức phổ biến là 1,1 tỷ đồng / xe.

Theo đó, các chức danh được phép sử dụng xe ô tô có giá mua tối đa 1,6 tỷ đồng / xe gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng các ban, ngành Đảng ở Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân; Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… được sử dụng xe ô tô có giá mua tối đa 1,55 tỷ đồng / xe.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác có giá mua tối đa 1,5 tỷ đồng / xe gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ. Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhóm 4 là các chức danh được phép sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác, được chia thành 6 mức với 6 mức giá mua tối đa từ 1,2 tỷ đồng đến 1,450 tỷ đồng / xe thay vì 1 mức như sau : Hiện tại là 920 triệu / căn.

Theo đó, phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội … được sử dụng ô tô có giá mua tối đa 1,45 tỷ đồng / xe, tăng lên 530 triệu đồng / xe.

Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng xe có giá mua là 1,4 tỷ đồng. Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP.Hà Nội, TP.HCM … được sử dụng xe ô tô giá tối đa 1,25 tỷ đồng / xe …

Bộ Tài chính cho biết, mức giá hiện hành được duy trì từ năm 2010 nên các bộ, địa phương phản ánh mức giá này rất thấp so với giá thị trường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người sử dụng, việc tăng giá mua xe là điều cần thiết.

Bộ Tài chính cho biết, về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung vẫn giữ nguyên quy định về giá mua xe từ năm 2010 đến nay. Trong bối cảnh, niên hạn sử dụng của ô tô theo chế độ được điều chỉnh từ 10 năm lên 15 năm, hệ thống đường bộ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, đồng thời hiện nay. giá mua ô tô đã tăng so với năm 2010.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người sử dụng, việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công việc chung cũng như khảo sát giá mua mới xe ô tô thông dụng phục vụ công việc chung. , Bộ Tài chính trình Chính phủ giá mua xe loại 1 tối đa là 950 triệu đồng / chiếc; trường hợp cần trang bị xe ô tô 7, 8 chỗ 2 cầu giá tối đa 1,6 tỷ đồng / xe; ô tô từ 12-16 chỗ giá tối đa 1,3 tỷ đồng / xe…

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *