Đẩy nhanh tích tụ ruộng đất để cơ giới hóa nông nghiệp

Rate this post

Chú thích ảnh
Đồng Tháp đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa. Ảnh: Nguyễn Văn Trí / TTXVN

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030; trong đó hướng tới phát triển ngành chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu và quy định của thị trường tiêu thụ; phấn đấu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong nhóm 10 nước hàng đầu thế giới.

Vậy cơ giới hóa nông nghiệp của Việt Nam đang đứng ở đâu so với các nước trên thế giới và việc ứng dụng nó đang gặp phải những khó khăn, thách thức gì? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn chuyên gia nông nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Năng Nhường.

Thực trạng cơ giới hóa trong nông nghiệp vẫn chưa đồng bộ, chưa đồng đều giữa các khâu trong cùng một lĩnh vực sản xuất. Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân của vấn đề này?

Trong những năm gần đây, mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở một số khâu tuy đạt cao nhưng chưa toàn diện. Chỉ tập trung thực hiện một số khâu như: Làm đất, chăm sóc lúa, mía; thu hoạch lúa; Một số khâu cơ giới hóa còn thấp như: Trồng lúa, chăm sóc cây ăn quả, thu hoạch mía, cà phê. Bên cạnh đó, thiết bị máy móc nông nghiệp của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực.

Nguyên nhân chủ yếu là do quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; Nông dân vẫn là người sản xuất chính. Đặc biệt, vẫn chưa có tiêu chí để đánh giá mức độ đồng bộ của cơ giới hóa như đồng bộ theo chuỗi sản xuất, đồng bộ theo các công đoạn sản xuất.

Mô hình tổ / đội, hợp tác xã cung cấp dịch vụ cơ giới hóa chưa phát triển mạnh trong khi lao động nông nghiệp già hóa, công tác đào tạo (nhất là sử dụng, vận hành máy) chưa được quan tâm. đúng mức.

Cùng với đó, khả năng đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa của doanh nghiệp và nông dân còn hạn chế do đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều rủi ro, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa đảm bảo phát triển cơ giới hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, các cơ chế, chính sách được ban hành đầy đủ nhưng việc thực thi còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ.

Theo ông, Việt Nam cần làm gì để tránh sử dụng công nghệ cũ của các nước khác trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp?

Theo Quyết định số 18/2019 / QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị nhập khẩu phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo quy định. của một trong những quốc gia trong khu vực. Công suất hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; Mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu và năng lượng không vượt quá 15% thiết kế và tuổi của thiết bị không quá 10 năm.

Vì vậy, cùng với việc quản lý nhập khẩu thiết bị, cần đẩy mạnh thiết kế, chế tạo trong nước để có nhiều mẫu mã, thiết bị mới phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam.

Việc nhập khẩu thiết bị nên giao cho đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị cũ nhập khẩu để khuyến cáo người dân sử dụng máy chất lượng. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn để người dân mua được máy cũ với chất lượng đảm bảo.

Ông khuyến nghị gì để cơ giới hóa trong nông nghiệp được mở rộng và phát huy hiệu quả trong thời gian tới?

Để cơ giới hóa nông nghiệp phát triển mạnh, cần đẩy mạnh tích tụ ruộng đất vì để cơ giới hóa cần diện tích đủ lớn. Cùng với đó, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đã được ban hành.

Đồng thời, để phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, Chính phủ đã sớm ban hành và phê duyệt Nghị định về cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, Đề án cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Các địa phương cần nâng cao vai trò của chính quyền các cấp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực tích tụ ruộng đất vì thời gian qua nhiều doanh nghiệp chưa biết, khó tiếp cận các cơ chế, chính sách. sách trong lĩnh vực này.

Đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, chuyển giao các mô hình máy móc, thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất, quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ để tạo cơ sở giúp doanh nghiệp. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, cần tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ.

Xin chân thành cảm ơn!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *