Đạo Phật là gì?

Rate this post

Niệm Phật khi tâm ta rối loạn sẽ lấn át những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng và có thể dồn tâm trí vào sợi dây mà ta đang tu tập.

> Niệm Phật khi nào? Bao nhiêu thời gian?

Đạo Phật nghĩa là gì?

Chữ niệm nghĩa là ghi nhớ, suy nghĩ, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Như vậy, niệm Phật có nghĩa là chúng ta luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh giác và có chánh niệm trong mọi hành động. Ví dụ, khi tâm chúng ta bị kích động, chúng ta sẽ dùng tiếng niệm Phật để lấn át những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng và có thể đặt tâm mình vào sợi dây mà chúng ta đang tu tập.

Niệm Phật là được giải thoát.
Niệm Phật là được giải thoát.

Lúc này, tiếng niệm Phật sẽ dần dần đi vào tâm hồn chúng ta và đối với chính chúng ta, chúng ta cần loại bỏ những uế tạp, phiền não trong lòng, từ đó giúp chúng ta thanh lọc, chuyển hóa tâm mình khỏi những điều ác. trở thành bản chất tốt, từ hỗn loạn dẫn đến thanh tịnh và hòa hợp với cảnh giới của chư Phật.

https://www.youtube.com/watch?v=f3M1uCPLznw

✅ Xem thêm: hóa giải xung khắc chồng 1994 vợ 1997

Niệm Phật để giải thoát

Niệm Phật là được giải thoát. Vậy từ giải thoát có nghĩa là gì? Chữ giải có nghĩa là mở ra, thoát là ra ngoài, nhưng đôi khi chúng ta không hiểu để rồi nhìn từ giải thoát này ở một mức độ rất xa và cao. Trên thực tế, chúng sinh luôn bị tham, sân, si chi phối trong lòng, nên niệm Phật là làm sao để thoát khỏi ba yếu tố này.

Niệm Phật có nghĩa là chúng ta luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh giác và có chánh niệm trong mọi hành động.
Niệm Phật có nghĩa là chúng ta luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh giác và có chánh niệm trong mọi hành động.

Cõi Tịnh độ nằm ngay trong thế giới tâm thanh tịnh của mỗi người. Ngay trong tâm ta có an lạc, tâm hồn giải thoát thì ngay nơi đó ta sống với thế giới thanh tịnh của chư Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh giác ngộ nhưng bị vô minh che lấp nên không thể nhận ra bản tánh sáng suốt của chính mình. Vì vậy, niệm Phật giúp chúng ta trở về với bản ngã thanh tịnh của mình. Có nhiều người cũng cho rằng niệm Phật là được Phật dẫn về một thế giới nào đó. Điều này không khéo và vô tình khiến chúng ta thiếu niềm tin vững chắc vào khả năng rèn luyện của bản thân.

Niệm Phật giúp chúng ta trở về với bản thể thanh tịnh của mình.
Niệm Phật giúp chúng ta trở về với bản thể thanh tịnh của mình.

Trong kinh Phật, nếu chúng ta trồng một cái cây ở hướng Tây, khi gió đến, nó sẽ đổ về hướng Tây. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn tu hành, tạo nhiều phước đức mỗi ngày thì quả báo an lạc sẽ đến với chúng ta và khi mất đi thân xác này chúng ta sẽ được tái sinh về cõi an lành. Cũng như người ăn cơm, ăn một chén thì no một chén, ăn nhiều thì no, nhưng cũng có thức ăn mới yên tâm. Do đó, tùy theo chúng ta tu tập nhiều hay ít, bản thân chúng ta sẽ được sinh về một cảnh giới thích hợp cho việc tu tập của mình.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *