Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa mưa bão

Rate this post

Ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 11579 / UBND-KSTTHCNC yêu cầu các đơn vị chức năng đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong mùa mưa bão.

Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa mưa bão

Người dân xã Nga Thanh (Nga Sơn) nạo vét, khơi thông ách tắc trên hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa bão năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tham khảo như Dự án 06); Kế hoạch số 32 / KH-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhằm triển khai có hiệu quả và phát huy lợi ích của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) phục vụ công tác an sinh xã hội, trong đó có việc thực hiện các chính sách dịch vụ xã hội đối với đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão. , bao gồm các đối tượng sau (Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hộ có hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn; Hộ có nhà ở trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; Hộ có nhà ở có nguy cơ bị đổ, sập, trôi trong lũ lụt; Hộ gia đình có cơ sở sản xuất, tài sản ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt; Người không có nơi ở ổn định (lang thang) thường xuyên cư trú trên địa bàn; Người không có việc làm ổn định, làm thời vụ. người lao động). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh

– Chỉ đạo Công an cơ sở khi có lũ xảy ra trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão theo kế hoạch của UBND các cấp, của đơn vị như: Đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai các phương án sơ tán, ổn định an sinh xã hội cho nhân dân vùng sơ tán đến và đi; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn và của nhân dân.

– Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, lập danh sách theo dõi, cập nhật kịp thời các trường hợp người không có nơi cư trú ổn định (người lang thang cơ nhỡ) thường xuyên cư trú trên địa bàn. Khi có chính sách hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

– Khi có chính sách hỗ trợ, Công an cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp danh sách công dân được hưởng trợ cấp xã hội và cập nhật thông tin về các trường hợp được hưởng trợ cấp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trợ giúp xã hội. . ĐC theo hướng dẫn của Cục C06 – Bộ Công an.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

– Chủ trì, hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, lập danh sách các đối tượng:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo;

+ Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn.

+ Hộ gia đình có nhà ở trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt;

+ Hộ có nhà ở có nguy cơ bị đổ, sập, trôi trong lũ; + Hộ gia đình có cơ sở sản xuất, tài sản trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ, lụt;

+ Những người chưa có việc làm ổn định, làm việc thời vụ.

– Chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xác định đối tượng được trợ cấp khi có thiên tai, bão lũ.

– Trên cơ sở danh sách đã rà soát cung cấp cho Công an huyện chỉ đạo Công an xã đối chiếu dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐC để xác định đúng đối tượng công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thực hiện dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

– Tổ chức xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trên địa bàn.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Công an các cấp thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp, của đơn vị như: Phương án đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai các phương án sơ tán, ổn định an sinh xã hội cho nhân dân vùng sơ tán đến và đi; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn và của nhân dân.

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát các đối tượng theo quy định, lập danh sách theo dõi các trường hợp được hỗ trợ. Cung cấp danh sách để Công an cấp xã đối chiếu dữ liệu, thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐC trước khi cập nhật để xác định đúng đối tượng công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn.

– Khi có chủ trương hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với công dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Công an cấp xã cung cấp danh sách công dân được trợ cấp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. hệ thống về DC, tránh trường hợp trục lợi chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về DC trong quá trình hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình mưa lũ để trục lợi, áp dụng các chính sách an sinh xã hội. sự liên kết sai lầm.

BDT

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *