Chú ý theo dõi việc nhận và mua vắc xin, trang thiết bị y tế

Rate this post

(TN&MT) – Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc “Huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng ”.

Giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành, 12 địa phương

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai và kế hoạch chi tiết. và Đề cương các báo cáo giám sát. Theo đó, mục đích giám sát nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

t.jpg
Cảnh họp. Ảnh: quochoi.vn

Công tác giám sát phải bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan ban ngành. cấp có thẩm quyền về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19; về chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.

Về nội dung giám sát, căn cứ vào các văn bản hiện hành của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực. để phòng ngừa và kiểm soát COVID-19; Tổ chức của hệ thống y tế cơ sở, các điều kiện bảo đảm và việc tổ chức, thực hiện các quy định của y tế cơ sở; tổ chức bộ máy y tế dự phòng, các điều kiện bảo đảm và tổ chức, thực hiện các quy định về y tế dự phòng.

Đoàn giám sát cũng tổ chức hội thảo lấy ý kiến ​​của các chuyên gia, nhà khoa học về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh; làm việc với Chính phủ, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tháng 4 năm 2023 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

y.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Thường trực Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày dự thảo Kế hoạch giám sát. Ảnh: quochoi.vn

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn Thường trực đề xuất ý kiến ​​chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án chi tiết và đề cương báo cáo. , các phụ lục đính kèm; Đồng thời cho ý kiến ​​về 4 vấn đề:

Đoàn giám sát dự kiến ​​sẽ giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành và 12 địa phương. Cụ thể, 14 bộ, ngành gồm: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin – Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

12 địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Yên Bái, Nghệ An, Huế (hoặc Đà Nẵng), Kon Tum, Phú Yên, An Giang (hoặc Đồng Tháp), Cần Thơ, Tây Ninh (hoặc Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tập trung giám sát việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đoàn giám sát, tổ chức họp, ban hành kế hoạch, đề cương và phân công cụ thể. Đây cũng là chủ đề hết sức thời sự, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân. Nếu làm tốt sẽ góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội cũng như được cử tri đánh giá cao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Đoàn giám sát lưu ý một số nội dung, nhất là việc huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, trong đó có nguồn lực từ các tập thể, các cá nhân hỗ trợ tại gia đình và nước ngoài; Chính sách, pháp luật về y tế dự phòng và y tế cơ sở còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, xem xét. Vì vậy, nên cân nhắc phương thức, cách thức giám sát, bố trí thời gian giám sát tại địa phương cho phù hợp, trong đó cần thành lập các tổ giúp việc đoàn giám sát …

r.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu một số ưu điểm của Đoàn giám sát mà Chính phủ đang nghiên cứu sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có việc tổng kết thi hành Luật, trong đó, có nội dung về y tế cơ sở, giúp giảm thời gian nghiên cứu, khảo sát cho đoàn giám sát. Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19.

Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, điều tra, báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Vì vậy, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá sâu về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Chức năng của Quốc hội là thể chế hóa chính sách của Đảng bằng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Đoàn giám sát cần tổng hợp các chủ trương, pháp luật, chính sách liên quan đến nội dung giám sát để có cơ sở, căn cứ đánh giá, trong đó , các tài liệu gốc được xác định là cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, cần đi sâu tổ chức, thực hiện các Luật trong lĩnh vực y tế như Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Bảo hiểm y tế; ngân sách cho y tế dự phòng; việc thực hiện huy động nguồn lực theo các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng …

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của hoạt động giám sát của Quốc hội là trách nhiệm giải trình của cơ quan hành pháp và Chính phủ. Trách nhiệm giải trình của Chính phủ và các cơ quan liên quan có thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước hay không, kết quả đạt được, những tồn tại còn hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của cơ quan như thế nào, nếu vi phạm kiến ​​nghị cơ quan khác vào cuộc.

Đối với việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19 bao gồm các nguồn lực trong và ngoài nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong huy động nguồn lực nước ngoài, cần tập trung giám sát việc tiếp nhận, mua sắm vắc xin, trang thiết bị y tế, phân phối và sử dụng. Ngoài ra, cũng cần tập trung giám sát việc nghiên cứu, sản xuất, gia công, chế tạo vật tư, thiết bị vắc xin sản xuất trong nước, tự lực, tự cường trong công tác phòng chống dịch. Việc giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí nguồn lực, trong đó chú trọng việc sử dụng nguồn lực của Nhà nước.

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với y tế cơ sở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tập trung vào mô hình tổ chức, làm rõ mô hình Trung tâm y tế huyện trực thuộc đơn vị nào, cấp hành chính nào. chính quyền địa phương hoặc Sở Y tế; xem xét nguồn nhân lực cho hệ thống y tế xã có phù hợp với điều kiện xảy ra dịch và hoạt động bình thường hay không; hiệu quả của mô hình y tế phường, xã gắn với mô hình bác sĩ gia đình.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, việc giám sát cần làm rõ địa phương bố trí vốn cho y tế dự phòng như thế nào (đảm bảo bố trí tối thiểu 30% ngân sách cho y tế dự phòng). cho y tế dự phòng). Đoàn giám sát giải thích lý do gói hỗ trợ tại Nghị quyết 43/2022 / QH15 để tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng chưa phát huy hết tác dụng là do chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa được quan tâm sắp xếp, thiếu tiêu chuẩn. đầu tư kịp thời; Đồng thời đề nghị thời gian tới cần đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng…

k.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc Đoàn giám sát khẩn trương triển khai các nhiệm vụ và chuẩn bị các văn bản cơ bản đáp ứng nhu cầu của Chính phủ. đạt yêu cầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí không bắt buộc Thường trực Hội đồng nhân dân phải có báo cáo riêng mà Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát, làm các báo cáo chung. nhưng khuyến khích Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố có báo cáo riêng và tự tổ chức giám sát.

Về nội dung làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương có đề cương chi tiết, nội dung thắc mắc cần làm rõ, không cơ quan nào cũng giống nhau. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên giám sát tại các địa phương có vấn đề nổi cộm và có sự phối hợp chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động khác của Quốc hội trên địa bàn và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. của các cơ quan, địa phương …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *