Chủ phòng, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm

Rate this post

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống thiên tài, Chủ tịch ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tài và tìm kiếm vừa qua có công văn chỉ đạo phòng, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Phòng, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm - Ảnh 1.

Mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ ngập lụt, cơ sở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.

Công văn nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Mệnh lệnh quốc gia ứng phó, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn , Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm các tập hợp, phương thức hoạt động tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, triển khai công việc ứng phó. Tuy nhiên, thiên tai vẫn gây thiệt hại rất lớn về mạng tính toán, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 08-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 03 -05 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta hỗ trợ bão trong tháng 10 và 11 năm 2022; mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ ngập lụt, cơ sở, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.

Chủ chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công việc theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công

Để chủ động phòng, ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài, Chủ tịch ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tài và tìm kiếm các yêu cầu đồng chí thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tài, khối ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do thiên tai, tổ chức theo dõi, hình ảnh, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công việc theo nhiệm vụ, địa bàn được phân quyền.

Cụ thể, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện chỉ thị số 09 / CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng tác vụ tăng cường, chống thiên tai và tìm kiếm các nạn nhân; kế hoạch tổ chức, phương án ứng phó thiên tai, nhất là phương án bảo đảm mạng toàn tính cho dân chúng.

Bên cạnh đó, theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tài trên địa bàn, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, bảo đảm phù hợp với thực tế tại địa phương, không hoạt động, bất ngờ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về, chống thiên tai nếu để xảy ra thiệt hại lớn do làm chậm trễ, chủ quản chỉ đạo, triển khai ứng phó với thiên tai.

Cung cấp kịp thời, nhận định thông tin chính xác, dự báo, cảnh báo thiên tai

Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi tình hình, chủ động đôn đốc, chỉ đạo triển khai công việc phòng, chống, phục hồi hậu quả thiên tài trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân tích theo dõi đúng quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tài và chỉ đạo tại thị số 09 / CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công việc, chống thiên tai và tìm kiếm các nạn nhân.

Thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, xác nhận thông tin chính xác, dự báo, cảnh báo thiên tai tới các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Lãnh đạo quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm các tập hợp, các bộ, ngành, địa phương có liên quan and the people know to the master up to start up up time, effect.

Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống thiên tài, phù hợp với các đặc điểm, nguy cơ ra thiên tai cụ thể tại từng vùng domain; đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tài triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tài, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó với các tình huống thiên tài, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tài chỉ đạo, xử lý các vấn đề thẩm quyền.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *