Cán bộ, Đảng viên nêu gương sáng – Phần II: Giữ nghiêm kỷ cương, đạo đức công vụ

Rate this post

11:57, 30/09/2022

BHG – Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. của các cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn tận tình, chu đáo phục vụ nhân dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn tận tình, chu đáo phục vụ nhân dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) làm việc kỷ cương, khoa học, trách nhiệm, văn minh, thân thiện, tận tụy, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Để đo hiệu quả hoạt động, Trung tâm ban hành quy chế văn hóa công sở, quy định cụ thể về thời gian, trang phục, tác phong làm việc, các nguyên tắc, quy định trong giao tiếp, ứng xử với du khách. Giao dịch. Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ: “Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, áp lực công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ của trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, tuân thủ quy chế văn hóa công sở của cơ quan, quy tắc ứng xử với khách hàng, trong đó quy định 10 nguyên tắc chung khi giao tiếp với khách hàng, 11 quy định về giao tiếp và ứng xử với khách hàng, 11 quy định về tác phong làm việc của CCVC. Trên 99% khách hàng đến với Trung tâm đều hài lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ và hiệu quả công việc. Đặc biệt, năm 2021, theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hà Giang là địa phương thứ 3 có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện, am hiểu bộ phận một cửa trong cả nước. “.

Tại thành phố Hà Giang, kỷ luật, văn hóa hành chính được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục chu đáo, tận tình, nhanh chóng, đúng hẹn, thái độ phục vụ niềm nở, vui vẻ. 100% cán bộ, công chức tuân thủ quy định về trang phục, thời gian làm việc; tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​và tận tình hướng dẫn thủ tục hành chính cho Nhân dân, không sách nhiễu, gây phiền hà, trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời. Chị Tạ Thị Nhung, tổ 15, phường Minh Khai (TP Hà Giang) chia sẻ: “Tôi nhiều lần đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và được cán bộ hướng dẫn tận tình. chu đáo, cho kết quả đúng hẹn ”.

Hiện toàn tỉnh có trên 30.400 cán bộ, công chức các cấp; trong đó, số có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 92,73%. Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Gắn thực hiện văn hóa công sở với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. nếm thử; tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm văn hóa công vụ; đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 và thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025; Nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện văn hóa công sở, không vi phạm tệ nạn xã hội, nói không với tiêu cực, tham nhũng vặt.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức thay đổi trong nhận thức và hành động; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; không kén chọn vị trí công tác, nhiệt tình, tận tâm, gương mẫu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến ​​chính xác của cấp dưới, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. , mắc kẹt. Trong giao tiếp, ứng xử với mọi người phải luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình, chu đáo, không sách nhiễu, gây phiền hà; trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp luôn đoàn kết, trung thực, thân thiện, chia sẻ. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đúng quy định, góp phần tăng tính chuyên nghiệp và tạo nên nét đẹp văn hóa công sở riêng của cơ quan.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trọng Thủy nhấn mạnh: “Thực hiện Đề án Văn hóa công chức đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, tác phong, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến ​​tạo và phục vụ Từ năm 2019 đến nay, thứ hạng các chỉ số thành phần về cải cách hành chính của tỉnh đều tăng mạnh, trong đó chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước) nước) tăng từ vị trí 35 (năm 2019) lên 18/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) tăng từ thứ 45 lên thứ 24; PAR INDEX (Chỉ số cải cách hành chính) tăng từ thứ 53 đến ngày 28/63. Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, chuyên nghiệp, gương mẫu, phục vụ nhân dân, Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ. tỉnh về công tác cán bộ và cải cách hành chính bằng các đề án, kế hoạch; đổi mới tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm… ”.

Đắm mình trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân công sở ít nhiều cũng có quyền lực. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ tham ô, trở thành con sâu của dân ”; Vì vậy, bên cạnh “tài” thì đạo đức công vụ là thước đo đánh giá chất lượng công vụ và sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Bài, ảnh: KỶ LUẬT

Kỳ cuối: Học Bác để phục vụ Nhân dân

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *