Cà Mau Quy hoạch không gian sản xuất nông nghiệp 3 vùng sinh thái

Rate this post

Cà Mau sẽ tập trung, rà soát, điều chỉnh quy hoạch không gian sản xuất nông nghiệp 3 vùng sinh thái gắn với xây dựng các khu nông nghiệp tập trung.

Cà Mau sẽ tập trung quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn theo 3 vùng sinh thái.  Ảnh: Quốc Việt.

Cà Mau sẽ tập trung quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn theo 3 vùng sinh thái. Hình ảnh: Quốc Việt.

Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Chương trình nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Với mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau nhanh, toàn diện và bền vững, trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. , phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh tương đương mức bình quân chung của cả nước.

Đặc biệt, chỉ đạo rà soát quy hoạch không gian sản xuất trong lĩnh vực ngư nghiệp, nông, lâm nghiệp. Tỉnh Cà Mau sẽ tập trung quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn theo 3 vùng sinh thái:

Vùng Bắc Cà Mau: Tổ chức sản xuất thâm canh quy mô lớn lúa hàng hóa chất lượng cao tại vùng có đê bao giữ ngọt huyện Trần Văn Thời, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi sản xuất, cây trồng, vật tư. nuôi trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất các đối tượng có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện U Minh. Chuyển đổi một số vùng sản xuất chuyên canh lúa kém hiệu quả sang lúa – tôm (khoảng 5.000ha) và khôi phục vùng tôm – lúa ở những nơi có điều kiện, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những mục tiêu chung của tỉnh Cà Mau.  Ảnh: Quốc Việt.

Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những mục tiêu chung của tỉnh Cà Mau. Hình ảnh: Quốc Việt.

Xây dựng vùng nguyên liệu lúa sinh thái, hữu cơ tại huyện Thới Bình. Tập trung chuyển đổi trồng rừng thâm canh gỗ lớn trên địa bàn U Minh Hạ. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung tại các huyện U Minh, Trần Văn Thời. Tổ chức khai thác lợi thế du lịch về hệ sinh thái rừng tràm, du lịch sinh thái nông thôn, du lịch văn hóa – lịch sử.

Vùng Nam Cà Mau: Mở rộng và phát triển sản xuất lúa, tôm quảng canh cải tiến, đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng tận dụng lợi thế của vùng kết hợp với du lịch sinh thái. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản thâm canh, siêu thâm canh gắn với đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Năm Căn, Đầm Dơi, Ngọc Hiển. Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp sản xuất lâm nghiệp với nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Tận dụng diện tích mặt nước, ao, hồ, kênh mương ở những nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng các loài thủy sản.

Xây dựng vùng nguyên liệu lúa sinh thái, hữu cơ tại huyện Thới Bình.  Ảnh: Quốc Việt.

Xây dựng vùng nguyên liệu lúa sinh thái, hữu cơ tại huyện Thới Bình. Hình ảnh: Quốc Việt.

Đối với vùng ven biển: Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm, cua. Đẩy mạnh nuôi ven biển, trên các bãi bồi với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (như hàu, nghêu, sò huyết …), nuôi cá lồng bè ven đảo. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản biển gắn với các dự án điện gió để khai thác tối ưu các nguồn lực đầu tư. Phát triển mô hình rừng tôm sinh thái kết hợp dịch vụ, du lịch biển trên cơ sở phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển, Khu Ramsar thế giới Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt 20.746 tỷ đồng (GRDP năm 2015: 16.460 tỷ đồng). Tốc độ tăng bình quân 4,7% / năm, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 91 triệu đồng / ha. Trong đó, thu nhập của người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 40 triệu đồng / người / năm, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *