Bộ Tài chính trả lời kiến ​​nghị của cử tri TP.HCM về việc sắp xếp nhà đất

Rate this post

bộ trưởng, mục sư Tài chính Hồ Đức Phúc vừa có văn bản trả lời kiến ​​nghị của cử tri TP.HCM về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phúc, việc thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất được TP.HCM thực hiện thí điểm theo Quyết định số 80 năm 2001, sau đó là Quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất với tư cách là cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý. Nhà đất do Trung ương quản lý trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương.

Đến nay, nhà, đất của các bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM cơ bản đã được Bộ Tài chính chấp thuận phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Chỉ một số trường hợp chưa được phê duyệt như nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị được giao đất để đầu tư xây dựng trụ sở; nhà, đất có tình trạng phức tạp dẫn đến việc xử lý kéo dài; BĐ của một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm kê khai, báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp.

Ngoài ra, theo quy trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Nghị định 167 và Nghị định số 67 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sau khi xin ý kiến ​​của UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường hợp nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương đã được Bộ Tài chính đề nghị lấy ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Bộ Tài chính chưa thực hiện. tiếp thu ý kiến ​​của UBND. Hồ Chí Minh để phê duyệt theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP.HCM để đẩy nhanh tiến độ. Bộ Tài chính đề nghị UBND TP.HCM sớm có văn bản cho ý kiến ​​về phương án đề xuất sắp xếp, xử lý nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương để đảm bảo tiến độ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *