Anime Lycoris Recoil mới được công bố

Rate this post

Anime gốc Lycoris Recoil có một dự án anime mới đang được sản xuất. Tin tức đã được công bố trong một sự kiện đặc biệt, cùng với một video ghi lại những điểm nổi bật của anime cho đến nay:

Thêm thông tin để đến.

Bài viết Công bố Anime Lycoris Recoil mới xuất hiện đầu tiên trên Góc Anime.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *